Du er her: Fiskeridirektoratet / Fritidsfiske / Garn


Fritidsfiske med garn i sjøen

På denne siden finner du informasjon om:

 • Garnlengder
 • Maskestørrelse
 • Setting og merking av garn
 • Røkting av garn
 • Fiskeforbud med garn
 • Ansvar for andres redskap
 • Laks, sjøørret og sjørøye


Garnlengde

Ved fiske etter torsk med garn kan garnet maksimalt ha en samlet lengde på 165 meter.

I fritidsfiske etter andre arter enn kysttorsken kan du bruke garn med samlet lengde på inntil 210 meter.

Bilde av garn. Foto: Eksportutvalget for fiskMaskestørrelse i garn

Minste tillatte maskestørrelse for bunnsatte garn (deriblant trollgarn) som settes sør for 62° N er 126 mm.

Det er forbudt å bruke garn dersom maskestørrelsen er mindre enn fastsatt nedenfor:
Fiske etter torsk nord for 62° N 156 mm
Fiske etter uer nord for 62° N 120 mm
Fiske etter breiflabb Hele landet 360 mm
Fiske etter kveite Hele landet 470 mm
Fiske etter rognkjeks Hele landet 267 mm

Maskestørrelsen på garn er lik to ganger stolpelengden. Stolpelengden er avstanden mellom midten av to knuter påfølgende knuter når tråden er strekt mellom disse midtpunktene.

Her er en nærmere forklaring på hvordan du kan måle masker i garn.

Du må også innrette fisket og garnbruken slik at du ikke får fisk under minstemål.

Setting og merking av garn
Redskapet skal være tydelig merket med navn og adresse. Merket skal finnes på minst én av blåsene eller bøyene som tilhører redskapet. På utstyr som ikke har blåse eller bøye, skal du merke selve redskapet.

Røkting av garn
Det er forbudt å la redskap, fortøyninger og andre gjenstander stå igjen i sjøen eller på sjøbunnen uten grunn.

 • Garn som benyttes til fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N skal røktes daglig.

 • Garn som benyttes til fiske etter breiflabb skal røktes minst hver tredje dag.

 • Garn som benyttes i fiske nord for 62°N etter blåkveite, blålange, hvitlange og uer skal røktes minst annen hver dag.

Fiskeforbud med garn

 • Det er ikke lov til å fiske etter hummer med garn. Dersom du allikevel får hummer i garnet skal den løsnes forsiktig, og settes ut i sjøen igjen. Mer om hummerfiske

 • Det er forbudt å drive fiske etter kveite med andre redskap enn krok nord for 62°N i tidsrommet fra og med 20. desember til og med 31. mars. Sør for 62°N er det nedlagt totalforbud mot fiske etter kveite i samme periode. Det gjelder dessuten et generelt forbud mot å drive fiske etter kveite med garn fremstilt av monofilament eller tilsvarende materiale.

 • Det er ikke tillatt å fiske breiflabb med garn nord for 64°nord i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 20. mai, og fra 20. desember til og med 31. desember. I området mellom 62° nord og 64° nord gjelder forbudet fra og med 1. mars til og med 20. mai.

 • Nord for 62°N er det forbudt å fiske uer med garn fra og med 1. mars til og med 30. juni og fra og med 1. september til og med 30. september. • Nord for 62°N er det også forbudt å fiske med garn etter blåkveite og blålange fra og med 1. september til og med 30. april.

 • Nord for 62°N er det forbudt å bruke garn som er høyere enn 23 meter målt på strukket maske. I dette området er det også forbudt å bruke garn som har en trådtykkelse mindre enn 0,40 mm monofilament eller tilsvarende materiale.

Ansvar for andres redskap
Du må ikke manøvrere eller plassere båten din slik at du skader redskap, eller slik at fangstmulighetene hemmes.

Alle som skader andres redskap som er satt i sjøen for fangst, må erstatte skaden. Dette gjelder også tap av fangst og tap som følge av avbrudd i fisket.

Laks, sjøørret og sjørøye
Fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i sjø reguleres av miljøvernmyndighetene.

Du plikter å sette garnet ditt på en slik måte at du ikke får laks, sjøørret eller sjørøye. Dersom du likevel får laksefisk i garnet skal den slippes ut i sjøen i igjen (uavhengig om den er levende eller ikke).

Fra og med 1. mars til og med 30. september skal garn som hovedregel senkes, slik at fangstdelen står 3 meter under havoverflaten.

Du kan lese mer om nedsenkingspåbudet og andre regler i fisket etter laks, sjøørett og sjørøye på nettsidene til Fylkesmannens miljøvernavdeling i det aktuelle distriktet eller hos Miljødirektoratet, som har forvaltningsansvaret for dette fisket.