Du er her: Fiskeridirektoratet / Statistikk / Fiskeri / Nøkkeltall


Nøkkeltall for de norske fiskeriene

Økonomiske og biologiske nøkkeltall fra de norske fiskeriene er kortfattet informasjon om norsk fiskerinæring.

Publikasjonen inneholder blant annet informasjon om fiskebestander, fangst og lønnsomhet for fiskeflåten, utviklingen i tallet på fiskere og fiskefartøy samt ulike mål på fangstkapasiteten.Arkiv over tidligere utgitte publikasjoner om nøkkeltall


Om statistikken - Fiskermanntallet

Om statistikken - Konsesjons- og deltakerregister

Om statistikken - Landings- og sluttseddelstatistikken

Om statistikken - Merkeregisteret

Om statistikken - Lønnsomhet fiskeflåte


Mangler du Acrobat Reader?
Det meste av statistikken kan du laste ned som PDF-filer. For å lese/skrive ut disse, trenger du Acrobat Reader. Om du ikke har installert programmet, gå til www.adobe.no for å laste det ned.

 
 

Lisens for bruk av data

All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD).

Lisens for bruk av data