Du er her: Fiskeridirektoratet


Foto: Henning Steen, imr.no

(30.09.14)

Fiskeridirektoratet har fastsatt nye forskrifter for høsting av tare i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Notfiske. Foto: © Scanfishphoto

(30.09.14)

Oversyn over landa fangster av torsk, hyse, sei og blåkveite i veke 39.

Foto: © MIR - www.mir.no

(29.09.14)

Heile fagkonferansen som vart halde på Grand Hotel i Oslo 24. september er tilgjengeleg på nett.

Hummermåling. Foto: © Fiskeridirektoratet

(29.09.14)

Fiskeri-, miljø- og politimyndighetene gjennomfører en samordnet redskapskontroll i Vestfold. Målet for aksjonen er å kontrollere at fisket utføres på en lovlig måte. Dette blir spesielt viktig når hummerfisket starter opp onsdag 1. oktober kl. 08.00.

Akvakulturanlegg laks Loppa. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(29.09.14)

Lerøy Aurora AS er gitt tilsagn til visningstillatelse til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Skjervøy kommune i Troms.