Du er her: Fiskeridirektoratet


Tapte fiskeredskap fra opprenskningstokt. Foto: © Fiskeridirektoratet

(01.09.14)

I løpet av fem døgns arbeid langs kysten av Sogn og Fjordane er det tatt opp over 350 garn. Hovedtyngden av dette er «gamle synder» på områder det ikke har vært opprensket før.

Kongekrabbe.

(29.08.14)

Les om regelverket for rapportering i forbindelse med fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.

Trålfartøy. Foto: © Scanfishphoto

(27.08.14)

Oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite i veke 33.

(27.08.14)

I samarbeid med Veterinærinstituttet viser Fiskeridirektoratet nå alle oppdrettslokaliteter hvor det er mistanke om - eller påvist - PD (Pancreas disease) og ILA (infeksiøs lakseanemi).

Notfiske. Foto: © Scanfishphoto

(25.08.14)

Fiskeridirektoratet har i dag endra reguleringa av norsk vårgytande sild slik at fiskeflåten kan flytte inntil 20 % av kvoten på fartøynivå til neste år.