Du er her: Fiskeridirektoratet


Foto: © MIR - www.mir.no

(22.12.14)

Fiskeridirektoratet har utbetalt kommunenes andel av vederlag knyttet til etableringen av løyve for akvakultur i gruppe B, ut fra geografisk lokalisering per 01.11.2014.

Makrell. Foto: © Scanfishphoto

(22.12.14)

Bestemmelsene om adgangen til å drive samfiske etter sild og makrell blir fra nyttår overført fra de årlige reguleringsforskriftene til utøvelsesforskriften.

Leppefiske. Foto: © Scanfishphoto

(22.12.14)

Fiskeridirektoratet ønsker tilbakemeldinger på regulering av fisket etter leppefisk og sender nå forslag til regulering for 2015 på høring.

Kystfartøy. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(19.12.14)

1. januar 2015 innføres ny forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften). Samtidig forenkler og digitaliserer Fiskeridirektoratet søknadsskjema for dispensasjon for utsatt veiing.

Snurrevad Molinergutt. Foto: © Scanfishphoto

(19.12.14)

Fiskeridirektoratet har bestemt å utvide prøveperioden med bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad til 1. juni 2015.