Du er her: Fiskeridirektoratet


Kar på landbasert anlegg. Foto: © Fiskeridirektoratet

(27.03.15)

Fiskeridirektoratet har 27. mars gitt Fredrikstad Seafoods AS tilsagn om forskningstillatelse til matfiskoppdrett av laks i landbasert anlegg.

Fulle sildegarn Lydia. Foto: © Scanfishphoto

(27.03.15)

Fiskeridirektoratet har besluttet å refordele kvotene av torsk nord for 62°N i den minste kystflåten med umiddelbar virkning.

Garnfiske. Foto: © Scanfishphoto

(26.03.15)

1. mars settest fiskerioppsyn for Heissafjorden i Møre og Romsdal. Reguleringane som vert gjeldande omfattar både yrkes- og fritidsfiskarar.

Foto: © MIR - www.mir.no

(24.03.15)

Vekestatistikken gjev eit oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer nord og sør for 62°N .

Makrellstørje Hillersøy. Foto: © Scanfishphoto

(23.03.15)

Fartøyet «Sjarmør» fra Sogn og Fjordane er valgt ut blant de påmeldte fartøyene som fisker med ringnot til å delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2015. Fristen for påmelding til forsøksfisket for fartøy som fisker med line er utsatt til 30. april i år.