Du er her: Fiskeridirektoratet


Foto: © MIR - www.mir.no

(17.09.14)

Korleis ser framtida for akvakulturnæringa ut? Dette får du vite meir om på fagkonferansen vår 24. september. Vi sender konferansen direkte på nett, frå Grand Hotel i Oslo.

Kystfartøy. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(16.09.14)

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite 2014.

Makrellfiske Fjordbuen. Foto: © Scanfishphoto

(16.09.14)

Fiskeridirektoratet minner om at fiskerimyndighetene har lyst ut inntil ti nye deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for kvoteåret 2015. Søknadsfrist for ordningen er satt til mandag 22. september 2014.

Makrell. Foto: © Fiskeridirektoratet

(12.09.14)

Kystvakten ber fartøy som fisker etter makrell å utvise stor aktsomhet i utøvelse av fisket for å unngå uønsket neddreping av makrell.

Foto: © Scanfishphoto

(10.09.14)

Nærings- og fiskeridepartementet gir økonomisk støtte til fiskere som tar grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere.