Du er her: Fiskeridirektoratet


Kongekrabbe.

(30.07.14)

Fra 1. august 2014 vil det bli stilt krav om at all kongekrabbe som landes må omsettes og registreres på sluttseddel.

Kongekrabbe. Foto: © Scanfishphoto

(30.07.14)

Fiskeridirektoratet har endret reguleringen av turistfiske etter kongekrabbe i kvoteregulert område.

Sei. 120x81px. Foto: © Fiskeridirektoratet

(30.07.14)

Oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite i veke 30.

Linefartøy.

(25.07.14)

Andre periode i det direkte fisket etter blåkveite starter mandag 28. juli.

Fiskeflåte. Foto: © Scanfishphoto

(16.07.14)

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt regulering av kvoten på 5 000 tonn makrell som er satt av til fiske i Nord-Norge.