Du er her: Fiskeridirektoratet


Landbasert oppdrettsanlegg. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(24.10.14)

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker satte torsdag ned en ekspertgruppe som skal vurdere om regelverket for sjøbasert oppdrett kan brukes eller tilpasses landbasert oppdrett.

Skjermbilde av fiskeridir.no.

Nedetid på Fiskeridirektoratet sine data frå fredag til måndag

(23.10.14)

Fiskeridirektoratet oppdaterer våre databasar frå ettermiddag fredag 24. oktober til måndag 27. oktober. Våre register og Altinn-skjema kan difor vere utilgjengelege i dette tidsrommet.

Oppdrettsanlegg. Foto: © Morten Ellingsen, Fiskeridirektoratet

(22.10.14)

Rømmingsrisikoen er høy når komponenter i oppdrettsanlegg ikke er riktig tilpasset hverandre.

Torsk. Foto: © Eksportutvalget for fisk.

(21.10.14)

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite 2014.

Linefiske. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(21.10.14)

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele ubenyttede tredjelandskvoter og andre restkvoter til kystfiskeflåten for å bidra til å forsyne landindustrien med ferskt råstoff i tiden fremover.