Du er her: Fiskeridirektoratet


Brislingfiske Karino. Foto: © Scanfishphoto

(31.10.14)

Fiskeridirektoratet legger nå fortløpende ut saksdokumenter og innspill til reguleringsmøtet i Bergen 5. - 6. november 2014.

Hummer. Foto: © Scanfishphoto

(31.10.14)

Opprettelse av bevaringsområder for hummer har vist seg å være positiv for hummerbestanden. I et bevaringsområde i Skagerrak har hummerbestanden økt med hele 245 prosent

Hummer. Foto: © Scanfishphoto

(31.10.14)

Fiskeridirektoratets hurtiggående kystoppsynsfartøy «Munin», som for tiden driver hummerkontroll langs den sørlige kysten av Norge, rapporterer om stort sett lovlig fangst av hummer.

Sei. 120x81px. Foto: © Fiskeridirektoratet

(29.10.14)

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite 2014

Engebøfjellet, Førdefjorden. Foto: © Fiskeridirektoratet

(29.10.14)

Fiskeridirektoratet meiner motsegna (innsigelsen) mot deponering av gruveslam i Førdefjorden står sterkare etter at Nordic Mining har foretatt nye undersøkelsar etter krav frå Klima- og miljødepartementet.