Du er her: Fiskeridirektoratet


Skjermbilde av fiskeridir.no.

Nedetid på Fiskeridirektoratet sine data frå fredag til måndag

(23.10.14)

Fiskeridirektoratet oppdaterer våre databasar frå ettermiddag fredag 24. oktober til måndag 27. oktober. Våre register og skjema kan difor vere utilgjengelege i dette tidsrommet.

Oppdrettsanlegg. Foto: © Morten Ellingsen, Fiskeridirektoratet

(22.10.14)

Rømmingsrisikoen er høy når komponenter i oppdrettsanlegg ikke er riktig tilpasset hverandre.

Torsk. Foto: © Eksportutvalget for fisk.

(21.10.14)

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite 2014.

Linefiske. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(21.10.14)

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele ubenyttede tredjelandskvoter og andre restkvoter til kystfiskeflåten for å bidra til å forsyne landindustrien med ferskt råstoff i tiden fremover.

Rekesortering trål. Foto: © Scanfishphoto

(20.10.14)

Påbudet om bruk av sorteringsrist i rekefisket i Skagerrak vil også bli gjort gjeldende i rekefisket i Nordsjøen utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen fra 1. januar 2015.