Du er her: Fiskeridirektoratet


Sortering av fisk. Foto: © Fiskeridirektoratet

(23.01.15)

Uværet «Nina» som trefte vestlandskysten 10. januar førte til seks rømmingar i Hordaland. Oppsummering viser to havarerte oppdrettsanlegg og ytterlegare fire anlegg med hol i nøtene. Minst 120 000 fisk har rømt.

Foto: © MIR - www.mir.no

(23.01.15)

Den nye kystfiske-appen skal være enkel å bruke for fisker, gi bedre registrering av fangster og bidra til å forebygge lovbrudd.

Kolmule i trål. Foto: © Scanfishphoto

(22.01.15)

Her finner du informasjon om kvotebytte og lister med navn på fartøy som har meldt seg på ordningen. Melding om kvotebytte må være sendt oss før 25. januar 2015 og listene oppdateres fortløpende.

Fisker. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(21.01.15)

Ilandføringsplikt, ulovlige landinger og ny landingsforskrift er de prioriterte områdene for årets nasjonale risikovurdering for ressurskontroll på havet og ved landinger av fisk.

Flytende anlegg. Foto © Fiskeridirektoratet

(20.01.15)

No tar oppdrettarane i Hordaland i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL) imot all rømt fisk i fylket.