Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Aktuelt / Skremmeeffekt av seismiske lydbølger


Skremmeeffekt av seismiske lydbølger

Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Statens forurensningstilsyn har fremlagt rapport om skremmeeffekt og andre skadevirkninger av seismiske lydbølger.

Oljeplattform. Foto: © Fiskeridirektoratet
Illustrasjonsfoto: © Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektøren og Oljedirektøren opprettet sommeren 2008 en styringsgruppe med hovedformål å utrede kunnskapsstatus om skremmeeffekten av seismiske undersøkelser på fisk og marine pattedyr med sikte på å gi en anbefaling om geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser og fiskeriaktivitet.

I forlengelsen av dette skulle det også vurderes behovet for andre tiltak. I tillegg skulle styringsgruppen vurdere reguleringsregimet for testing av seismisk utstyr som ikke er del i petroleumsvirksomhet.

Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens forurensningstilsyn har nå lagt fram en rapport om skremmeeffekt av seismikk på fisk. Det som legges fram, er basert på vurderingene fra to egne faggrupper som har arbeidet med saken, en forskergruppe og en næringsgruppe. Resultatet fra de nedsatte faggruppene har ikke gitt grunnlag for å anbefaling en generell minsteavstand.

Styringsgruppen er delt i synet på om forskerrapportens konklusjoner om skremmeeffekt i forhold til torsk og hyse er basert på tilstrekkelig grunnlag og om dette gir holdepunkt for å fastsette en minsteavstand for disse artene.

Styringsgruppen er imidlertid enig om at det kreves mer forskning på området.

Som et ledd i styringsgruppens arbeid er det også fremlagt en rapport om testing av seismisk utstyr som ikke er ledd i petroleumsvirksomhet – klargjøring av offentlige reguleringer i saksprosesser.