Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Registre og skjema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Kartverktøyet

 

Areal og miljø

 

Tema

 

Dokumenter

 

Salgslagenes sider

 

Økosystembasert forvaltning

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet 2017

Les saksdokumenter og innspill fra reguleringsmøtet 8. og 9. november.

 brislinglevering1-scanfishphoto

Veiledning til landingsforskriften

For å sikre at opplysningene på landings- og sluttsedlene er korrekte, setter landingsforskriften krav til vekt og veiing, journalføring og adskillelse, merking og lagring. 

Nyheter

23.11.2017 | Yrkesfiske

Beste resultat noensinne for fiskeflåten

Høye fangstverdier i 2016 gav et historisk godt resultat for fiskeflåten. I januar i år kunne Fiskeridirektoratet melde om at norske fartøy aldri tidligere har oppnådd høyere samlet totalverdi enn i 2016. Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten viser også historisk gode resultater i 2016.

23.11.2017 | Yrkesfiske

Overføring av torskekvoter fra 2017 til 2018

Fiskeridirektoratet gir nå havfiskeflåten adgang til å overføre 20 prosent av torskekvotene på fartøynivå fra 2017 til 2018. Bakgrunnen er lav fisketakt på torsk i den senere tid, samt behovet for å stimulere til at havfiskeflåten fisker hyse fram mot årsskiftet for å legge til rette for at norsk totalkvote av hyse kan utnyttes i størst mulig grad.

21.11.2017 | Yrkesfiske

Midlertidig stengte felt i kart

Fiskerne har lenge etterlyst kartfestet informasjon om midlertidig stengte felt. Denne tjenesten er nå tilgjengelig på egen kartside og som et tema i Fiskeridirektoratets kartløsning for fisker, sammen med andre fiskerireguleringer.

14.11.2017 | Yrkesfiske

Åpner fisket etter NVG-sild i Kvænangen

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å åpne for fiske etter norsk vårgytende sild innenfor fjordlinjen i Kvænangen uavhengig av fartøylengde.

13.11.2017 | Yrkesfiske

Framlegg til fiskarmanntal for 2018

Vi ber om at kvar enkelt kontrollerer sin manntalsstatus for komande år. Dersom du meiner du er feil stroken eller feil ført, kan du klage skriftleg til manntalsførar innan tre veker frå 10.november.

10.11.2017 | Yrkesfiske

Framlegg til fiskarmanntal for 2018

Framlegg til fiskarmanntal for 2018 er sett opp og lagt ut til offentleg innsyn i tida 10. november 2017 og tre veker framover.

Se alle nyheter