Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Svartelister (IUU)


Svartelister (IUU)

Her finner du lenker til to lister over fartøy som driver ulovlig, uregulert eller urapportert fiske.

Kaikontroll. Foto: © Fiskeridirektoratet

IUU-listen

Listen inneholder alle fartøy som norske myndigheter nekter å drive fiske, ilandføring, omlasting og bearbeiding av fisk i norske havner.

Fartøy som står på IUU-listen vil også bli nektet å foreta landing, havneanløp og å motta sørvis- og forsyningstjenester i Norge. Fartøy kan bli strøket av listen dersom flaggstaten iverksetter tilstrekkelige sanksjoner.

Den nasjonale listen innebærer at det, i motsetning til på IUU-listen som er opprettet på grunnlag av internasjonale forpliktelser, iverksettes irreversible sanksjoner overfor fartøy som har deltatt i uregulert fiske i internasjonalt farvann.

Konsekvensen av å stå på listen er at utenlandske fartøy blir nektet lisens i Norges økonomiske sone. Fartøy på listen kan ikke registereres med norsk flagg og dermed heller ikke få ervervstillatelse.

Som følge av at ingen fartøy slettes fra listen er den både omfattende og bærer i seg et historisk bilde.