Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Svartelister (IUU)


Svartelister (IUU)

Svartelister over fiskefartøy har som formål å sette fokus på ulovlig fiske, spesielt i internasjonalt farvann. Det er to lister over fartøy som driver ulovlig, uregulert eller urapportert fiske: IUU-listen og "Norwegian Black List".

Kaikontroll. Foto: © Fiskeridirektoratet

IUU-listen

IUU-listen inneholder alle fartøy som norske myndigheter nekter å drive fiske, ilandføring, omlasting og bearbeiding av fisk i norske havner.

Fartøy som står på IUU-listen vil også bli nektet å foreta landing, havneanløp og å motta sørvis- og forsyningstjenester i Norge.

Listen er opprettet på grunnlag av internasjonale forpliktelser. (IUU, står for «illegal», «unreported» and«unregulated».)

Fartøy kan bli strøket av listen dersom flaggstaten iverksetter tilstrekkelige sanksjoner.
   

Den nasjonale svartelisten innebærer at det iverksettes irreversible sanksjoner overfor fartøy som har deltatt i uregulert fiske i internasjonalt farvann.

Konsekvensen av å stå på denne norske svartelisten er at utenlandske fartøy blir nektet lisens i Norges økonomiske sone. Fartøy på listen kan ikke registereres med norsk flagg, og dermed heller ikke få ervervstillatelse.

Som følge av at ingen fartøy slettes fra listen er den både omfattende og bærer i seg et historisk bilde.