Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Stenging og åpning / Overvåkning av fiskefelt / Line


Line

(01.08.13)

Åpning av området på Syltefjorden i Øst-Finnmark som er stengt for fiske etter torsk og hyse med fløytline.

(19.07.13)

Stenging av et område på Varangerfjorden og Syltefjorden i Øst-Finnmark for fiske etter torsk og hyse med fløytline.

(09.06.11)

Åpning av stengte felt i Finnmark for fiske etter torsk og hyse med fløytline

Kart over områder som er stengt for fiske etter torsk og hyse med fløytline per 31.05.2011.

(31.05.11)

Endring av grensene for området Tana-Varangerfjorden, utenfor Øst-Finnmark, som er stengt for fiske etter torsk og hyse med fløytline.

Kart over områder som er stengt for fiske etter torsk og hyse med line per 30.06.2009.

(05.01.10)

Utvidelse av området Kongsfjorden - Varangerfjorden som er stengt for fiske etter torsk og hyse med fløytline