Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Skjema / Fiskermanntall


Fiskermanntall

Ved søknad om opptak i fiskarmanntalet kan søkjar velje å bruke elektronisk søknadsskjema i Altinn eller papirskjema.

Formål med skjemaet
Søknad om opptak i fiskarmanntalet

Kven skal bruke skjemaet?
Fiskarar som søkjer opptak i fiskarmanntal. Skjemaet kan også brukast til å søkje på vegne av andre (krev signert fullmakt frå den ein søkjer på vegne av).

Krav om vedlegg
Nødvendig dokumentasjon til søknaden kan lastast opp som vedlegg til den elektroniske søknaden eller ettersendast i brev til Fiskeridirektoratet. Dersom du brukar papirskjemaet, må du leggje ved nødvendig dokumentasjon i søknadsbrevet.

Fiskeridirektoratet kan ikkje behandle søknaden før all dokumentasjon er lagt fram. Ta kontakt med regionkontoret du tilhøyrer dersom du har spørsmål om dokumentasjon til søknaden.

Elektronisk søknadsskjema  
Elektronisk søknadsskjema for opptak i fiskarmanntal (Altinn)
   
Papirskjema  
Søknadskjema for opptak i fiskermanntall (bokmål)
application/pdf (276,50 kB)
Søknadsskjema for opptak i fiskarmanntal (nynorsk)
application/pdf (266,71 kB)
   
Rettleiarar for utfylling av søknadsskjema  
Veileder - skjema for fiskermanntall (bokmål)
application/pdf (379,55 kB)
Rettleiar - skjema for fiskarmanntal (nynorsk)
application/pdf (380,76 kB)
Guidance - application (english)
application/pdf (378,30 kB)

Dersom du søkjer via papirskjema, må skjemaet skrivast ut og signerast, og sendast Fiskeridirektoratet sitt felles postmottak. Husk å merkje søknaden med namnet på regionkontoret i ditt distrikt.

Skal du byte blad i fiskarmanntalet?
Dersom du alt står i fiskarmanntalet, og skal byte blad, kan du gjere dette ved å kontakte det regionkontoret du høyrer til.

Ta kontakt på e-post eller telefon:
E-post: postmottak@fiskeridir.no
Telefon: kontaktinfo til dei ulike regionane.

Fant du det du lette etter?

Ja Nei


Personvern i elektroniske skjema

Slik vert personvernet handtert i elektroniske skjema.

Les om personvern