Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Skjema / Eierskifte og utskiftning av fartøy, erverv og konsesjoner (deltakeradgang)


Eierskifte og utskiftning av fartøy, erverv og konsesjoner (deltakeradgang)

Veiledning om regelverk for tildeling av tillatelse til å nytte fartøy til ervervsmessig fiske og fangst, (ervervstillatelse) mv. finner du her: Hvordan bli fisker

Formål med skjema
Skjema for ervervstillatelse for fiskefartøy brukes for å søke om ervervstillatelse, herunder spesielle tillatelser (konsesjoner) og deltakeradgang i lukkete grupper.

Melding om endring i eiersammensetning kan brukes ved mindre overdragelser av aksje eller part i selskap eller sammenslutning som eier merkeregistrert fartøy, jf. forskrift om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) kapittel IIa

Dokumentasjon på reelt eierskap er skjema som Fiskeridirektoratet benytter i saksbehandlingen ved behov.

Hvem skal bruke skjemaene?
Skjema for søknad om ervervstillatelse skal brukes av alle som søker om:

  • tillatelse til fortsatt drift ved kjøp av fartøy som på selgers hånd er tildelt spesielle tillatelser (konsesjoner) og deltakeradgang i lukkete grupper,
  • tillatelse til utskifting av fartøy som eier er tildelt spesielle tillatelser (konsesjoner) og deltakeradgang i lukkete grupper for,
  • tillatelse til å nytte fartøy uten spesielle tillatelser (konsesjoner) eller deltakeradgang i lukkete grupper til ervervsmessig fiske og fangst
  • endring i eiersammensetning for foretak som eier merkeregistrert fartøy

Skjema for melding om endring i eiersammensetning kan brukes av selskap eller sammenslutning som eier merkeregistrert fartøy:

  • til melding om mindre overdragelser av aksje eller part.

Skjema for erklæringer om reelt eierskap benyttes av søker og/eller søkers fullmektig:

  • dersom Fiskeridirektoratet ved behandling av ervervssøknader ber om slike erklæringer.

Krav om vedlegg
Krav om eventuelle vedlegg fremgår av det enkelte skjema.

Søknad om ervervstillatelse, konsesjoner og deltakeradganger for fiskefartøy, bokmål
application/pdf (204,59 kB)
application/msword (41,44 kB)
 
       
Søknad om ervervsløyve, konsesjonar og deltakartilgangar for fiskefartøy, nynorsk
application/pdf (208,24 kB)
application/msword (44,09 kB)
 
       
Melding om endring i eiersammensetning, bokmål
application/pdf (152,33 kB)
   
     
Melding om endring i eigarsamansetnad, nynorsk
application/pdf (189,24 kB)
   
       
Dokumentasjon på reelt eierskap      
Erklæring fra andelseierne i selskap vedrørende søknad om ervervstillatelse/eierendring
application/pdf (91,13 kB)
(bokmål)  
Erklæring frå partseigarar i selskap vedrørande søknad om ervervsløyve/eigarendring
application/pdf (100,76 kB)
(nynorsk)  
Erklæring fra fullmektig vedrørende søknad på vegne av selskap om ervervstillatelse/eierendring
application/pdf (87,67 kB)
(bokmål)  
Erklæring frå fullmektig vedrørande søknad på vegne av selskap om ervervsløyve/eigarendring
application/pdf (135,12 kB)
(nynorsk)  
Krav til dokumentasjon vedrørende søknad om ervervstillatelse/endring i eiersammensetning
application/pdf (554,58 kB)
   

Fant du det du lette etter?

Ja Nei