Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Skjema / Eierskifte og utskiftning av fartøy, erverv og konsesjoner (deltakeradgang)


Eierskifte og utskiftning av fartøy, erverv og konsesjoner (deltakeradgang)

Formål med skjema

 • Skjema brukes for å søke om å oppnå rett til deltakelse overført til nytt fartøy med samme eier(e). (Utskifting av fiskefartøy).
 • Skjema brukes for å søke om å oppnå deltakelse i fiske.

Hvem skal bruke skjemaene?
Utøvere av fiske etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62. breddegrad samt deltakelse i:

 • kystfartøygruppens fiske etter norske vårgytende sild
 • fiske etter sei med not nord for 62. breddegrad for fartøy under 27,5 meter største lengde
 • fiske etter torsk for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62. breddegrad
 • kystfartøygruppens fiske etter makrell
 • fisket etter sei med not sør for 62. breddegrad for fartøy under 27,5 meter største lengde
 • kystfartøygruppens fiske etter norsjøsild sør for 62. breddegrad for fartøy mellom 21,35 og 27,5 metter største lengde
 • fisket etter sild i Nordsjøen innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad–Lindesnes og i Skagerak
 • fisket etter makrell med fartøy mellom 21,35 og 27,5 meter største lengde
 • fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak
Søknad om ervervstillatelse, konsesjoner og deltakeradganger for fiskefartøy, bokmål
application/pdf (204,59 kB)
application/msword (41,44 kB)
 
       
Søknad om ervervsløyve, konsesjonar og deltakartilgangar for fiskefartøy, nynorsk
application/pdf (208,24 kB)
application/msword (44,09 kB)
 
       
Melde om endring i eiersammensetning, bokmål
application/pdf (141,56 kB)
   
     
Melde om endring i eigarsamansetnad, nynorsk
application/pdf (178,11 kB)
   
       
Dokumentasjon på reelt eierskap      
Erklæring fra andelseierne i selskap vedrørende søknad om ervervstillatelse/eierendring
application/pdf (91,13 kB)
(bokmål)  
Erklæring frå partseigarar i selskap vedrørande søknad om ervervsløyve/eigarendring
application/pdf (100,76 kB)
(nynorsk)  
Erklæring fra fullmektig vedrørende søknad på vegne av selskap om ervervstillatelse/eierendring
application/pdf (87,67 kB)
(bokmål)  
Erklæring frå fullmektig vedrørande søknad på vegne av selskap om ervervsløyve/eigarendring
application/pdf (135,12 kB)
(nynorsk)  
Krav til dokumentasjon vedrørende søknad om ervervstillatelse/endring i eiersammensetning
application/pdf (554,58 kB)
   

Fant du det du lette etter?

Ja Nei