Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Leppefisk


Regulering av leppefisk

Leppefisk blir brukt til å fjerne lus fra oppdrettsfisk og etterspørselen har de siste årene økt voldsomt. Forvaltere, forskere og næring arbeider sammen for å finne den beste forvaltningen. Her finner du informasjon om regulering av leppefisk.