Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / J-meldinger / Utgåtte j-meldinger / J-96-2012


Akvakulturregelverk gis ikke lenger ut som J-meldinger, men du vil finne akvakulturregelverk og merknader her.

Få varsel per e-post og SMS om nye fiskeri- og j-meldinger

Last ned j-meldinger

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156.

Melding fra fiskeridirektøren

J-96-2012 (Utgått)

Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-89-2012

Erstattet av: J-97-2012

Gyldig fra: 03. 05. 2012

Bergen, 03. 05. 2012

Fiskeridirektøren har den 3. mai 2012 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeridirektørens forskrift av 29. juni 2011 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål gjøres følgende endringer:

§ 2 oppheves.

§ 2 (ny) skal lyde:
Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Grunnspildra i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 57,0 minutter, Øst 21 grader 34,0 minutter
2. Nord 69 grader 58,8 minutter, Øst 21 grader 31,5 minutter
3. Nord 70 grader 00,0 minutter, Øst 21 grader 27,7 minutter
4. Nord 70 grader 01,0 minutter, Øst 21 grader 33,0 minutter
5. Nord 69 grader 59,4 minutter, Øst 21 grader 41,0 minutter
herfra videre til posisjon 1.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

§ 1
Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Kvalsundet i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 53,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
2. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
3. Nord 69 grader 58,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
4. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
herfra videre til posisjon 1.

§ 2
Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Grunnspildra i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 57,0 minutter, Øst 21 grader 34,0 minutter
2. Nord 69 grader 58,8 minutter, Øst 21 grader 31,5 minutter
3. Nord 70 grader 00,0 minutter, Øst 21 grader 27,7 minutter
4. Nord 70 grader 01,0 minutter, Øst 21 grader 33,0 minutter
5. Nord 69 grader 59,4 minutter, Øst 21 grader 41,0 minutter
herfra videre til posisjon 1.

§ 3
Denne forskrift trer i kraft straks.

HJ/EW

Kategoriene

  • Nord for 62 annet