Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / J-meldinger / Gjeldende j-meldinger / J-128-2006


Akvakulturregelverk gis ikke lenger ut som J-meldinger, men du vil finne akvakulturregelverk og merknader her.

Få varsel per e-post og SMS om nye fiskeri- og j-meldinger

Last ned j-meldinger

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156.

Melding fra fiskeridirektøren

J-128-2006

Forskrift om endring av forskrift om fredningstid for fiske etter rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden i Nord-Trøndelag

Erstatter: J-27-2004

Gyldig fra: 04. 07. 2006

Bergen, 06. 07. 2006

Fiskeri- og kystdepartementet har den 5. juli 2006 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, fastsatt følgende forskrift:

I
I Fiskeridepartementets forskrift av 12. februar 2004 om fredningstid etter rødspette (gullflyndre)Borgenfjorden i Nord-Trøndelag fylke, gjøres følgende endring:

II

§ 1 (endret) skal lyde:
Det er forbudt å drive fiske etter rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden i Nord-Trøndelag fylke i området innenfor en rett linje mellom Høsholmen og Kvamsholmen i tidsrommet fra og med 1. februar til og med 30. juni.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om fredningstid for rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden i Nord-Trøndelag.

Fiskeridepartementet har den 12. februar 2004 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v, bestemt:

§ 1

Det er forbudt å drive fiske etter rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden i Nord-Trøndelag fylke i området innenfor en rett linje mellom Høsholmen og Kvamsholmen itidsrommet fra og med 1. februar til og med 30. juni.

§ 2

Den som uaktsomt eller forsettlig overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3

Denne forskrift trer i kraft straks.

Kategoriene

  • Nord for 62 bunnfisk