Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Høringer / Deltakelsen stuper


Deltakelsen stuper

Deltakelsen i norsk vågehvalfangst stuper. For ti år siden deltok i alt 33 fartøy. I fjor fant bare 19 fartøy det bryet verdt. Næringen må selv arbeide for å styrke rekrutteringen til fangsten, heter det i et høringsnotat.

Antall fartøy som deltar i hvalfangsten har de siste årene gått sterkt tilbake, til tross for at myndigheten har ønsket å legge forholdene til rette for nyrekruttering til flåten.

Hvalkjøtt. Foto: © Jan Bjarne Eilertsen
Stabil tilgang på kjøtt være avgjørende for at markedet for hvalprodukter skal kunne opprettholdes og videreutvikles

Fiskeridirektoratet har nå utarbeidet høringsnotat med forslag til forskrift om deltakelse og regulering av fangst av vågehval i 2012.

Notatet tar til orde for å videreføre deltakervilkårene fra 2011.

Store utfordringer
I høringsnotatet vises det til at næringen står overfor store utfordringer i forhold til omsetnings- og markedssituasjonen for produkter av hval.

For eksempel vil stabil tilgang på kjøtt være avgjørende for at markedet for hvalprodukter skal kunne opprettholdes og videreutvikles.

Myndighetene peker derfor på betydningen av at også næringen selv arbeider for å rekruttere nye deltakere.

Høringsfristen er satt til onsdag 29. februar.