Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Elektronisk rapportering / Beskrivelse av rapporteringskrav


Beskrivelse av rapporteringskrav

Fiskeridirektoratet har utarbeidet beskrivelser av de ulike rapporteringskravene som er gitt i forskriftene for ulike situasjoner. Beskrivelsene er basert på spørsmål fra næringen.

Elektronisk rapportering for fartøy som høster tare
application/pdf (34,88 kB)
Elektronisk rapportering for fartøy som mottar fangst av tare
application/pdf (43,45 kB)
Rapportering for levendelagring av torsk (per 03.02.15)
application/pdf (258,37 kB)
Rapportering hvalfangst (april 2015)  
DCA ved oppstart/avslutning av fiske
application/pdf (13,71 kB)
Melding om fiskestart (COE)
application/pdf (14,16 kB)
Brønnbåter -12. desember 2011
application/pdf (40,95 kB)
Rapporteringskrav - Fartøy som fisker i NØS med garn og line - 5 desember 2011
application/pdf (42,64 kB)
Omlokalisering av fangst ved fare for neddreping
application/pdf (52,36 kB)
Dellanding (21.12.2010)
application/pdf (56,10 kB)
DEP - melding om havneavgang (21.12.2010)
application/pdf (67,00 kB)
Fartøy som kun fisker i Norges territorialfarvann og økonomisk sone (21.12.2010)
application/pdf (52,03 kB)
Feilmelding (21.12.2010)
application/pdf (42,16 kB)
Rapportering ved fiske i EU-sonen (21.12.2010)
application/pdf (53,09 kB)
Rapportering ved fiske i internasjonalt farvann (25.02.2015)
application/pdf (145,27 kB)
Rapportering ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard (21.12.2010)
application/pdf (58,71 kB)
Rapportering ved låssetting av fisk (mars 2014)
application/pdf (31,50 kB)
Endring av anløpshavn eller landingsanlegg (21.12.2010)
application/pdf (43,17 kB)
   
For mer informasjon kontakt:
Aktivitetsdataseksjonen, tlf. 03495
FMC, tlf. 55 23 83 36 eller 974 32 727