Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Elektronisk rapportering


Elektronisk rapportering og fangstdagbok

Mange land har systemer der fiskerne rapporterer fangst og aktivitet på havet.

De største fartøyene har ført fangstdagbok til bruk i forskning og statistikk helt siden 1950-tallet. Da vi rundt 1990 innførte kvoter på mange fiskeslag, ble fangstdagboken også tatt i bruk som kontrolldokument. I 2010 ble formatet endret, slik at de aller fleste fartøyene omfattet av rapporteringskravet nå rapporter elektronisk. Bruken av disse dataene innebærer at det stilles strenge krav til føring.

Elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata (ERS)
Siden 2010/2011 har fartøy over 15 meter vært pålagt å rapportere fangst- og aktivitetsdata elektronisk (ERS). Effektiv kontroll på havet er helt avhengig av at denne rapporteringen håndheves strengt. De samme fartøyene er også pålagt krav om posisjonsrapportering.

Lenker til innhold som gjelder elektronisk rapportering
 

Elektronisk rapportering

 
 

Generelt om elektronisk rapportering

Det er innført krav om elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata for norske fiske- og fangstfartøy. Her gis en kort innføring.

 
 

Nyhetssaker om elektronisk rapportering

Nyhetssaker fra Fiskeridirektoratet om elektronisk rapportering og posisjonsrapportering.

 
 

Tillatt rapporteringsutstyr

En oversikt over leverandører av rapporteringssystem som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet.

 
 

Informasjon til leverandører

Informasjon og kodelister til leverandører av eletroniske rapporteringssystemer.

 
 

Feilkodelister

Feilkodelistene beskriver hvorfor en melding eventuelt ikke er godkjent, eller hvorvidt meldingen skal kanselleres eller korrigeres.

 
 

Internasjonale avtaler

Avtaler som er inngått med andre land om elektronisk rapportering.

 
 

Posisjonsrapportering

 
 

Forskrifter og instrukser

De viktigste forskriftene som gjelder posisjonsrapportering og elektronisk rapportering.

 
 

Beskrivelse av rapporteringskrav

Fiskeridirektoratet har utarbeidet beskrivelser av de ulike rapporteringskravene som er gitt i forskriftene for ulike situasjoner. Beskrivelsene er basert på spørsmål fra næringen.

 
     
 

Kontakt

  • Elektronisk fangstdagbok/ERS/posisjonsrapportering: Norsk FMC, telefon 55 23 83 36 eller 974 32 727
  • Forenklet fangstdagbok: Britt Stubseid, telefon 468 05 218 eller kontrollseksjonen