Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Aktuelt / Tildeling av rekrutteringskvoter 2013


Tildeling av rekrutteringskvoter 2013

Fiskeridirektoratet har tildelt ti nye deltakeradganger, også kjent som rekrutteringskvoter.

Fiskeri- og kystdepartementet utlyste i august en fjerde runde med tildeling av 10 nye deltakeradganger.

Opprinnelig skulle ordningen med rekrutteringskvoter gå over en 3-årsperiode, men ble utvidet til et fjerde år. I denne fjerde tildelingsrunden ble det i motsetning til de tre foregående årene, lagt avgjørende vekt på fullført utdannelse. Dessuten ble den øvre aldersgrensen satt ned fra 35 til 30 år.

Det kom inn totalt 39 søknader, fra Rogaland i sør til Finnmark i nord.

Søknadsfristen var 15. oktober.

Fiskeridirektoratet region Finnmark har hatt ansvaret for tildelingen alle årene.

Søknadsprosessen er nå ferdig og det er blitt delt ut følgende deltakeradganger:

Navn Fylke Deltakeradgang
Stian Sandvær Nordland Torsk nord
Knut Anders Fredriksen Nordland Torsk nord
Stian Kristoffer Engesvik Nord-Trøndelag Torsk nord
Stian Tafjord Møre og Romsdal Torsk nord
Øystein Færestrand Sogn og Fjordane Torsk nord
Andreas Møgster Hordaland Makrell
Svein Kristian Klepsvik Sjo Hordaland Makrell
Ruben Oen Torsvik Hordaland Torsk nord
Geir Inge Siglen Hordaland Torsk nord
Trygve Kristian Rosså Rogaland NVG sild