Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Aktuelt / Vilkår for prøvefisket etter tobis


Vilkår for prøvefisket etter tobis

Fiskeridirektoratet har fastsatt vilkårene for fartøy som skal delta i prøvefisket etter tobis i område 5a i Norges økonomiske sone (NØS).

Fisket kan foregå i perioden fra og med 15. mai til og med 23. juni 2012.

For å sikre biologiske prøver fra ulike områder skal hvert fartøy gjennomføre det første halet i område 5a mellom 2°28´Ø - 3°12´Ø og innenfor det breddegradeintervallet som er angitt i forhold til det enkelte fartøy nedenfor.

Det skal taues i minst en time.

Navn Reg. nr. Kallesignal Breddegrad
Vikingbank R-86-K LMDF 57°41´ - 57°44´
Rødholmen N-118- LN LCMN 57°44´ - 57°47´
Sille Marie VA-10-S LCPE 57°47´ - 57°50´
Skude Senior R-4-K LCGU 57°50´ - 57°53´
Krossfjord H-69-S LMPZ 57°53´ - 57°56´
Johan Feyer R-4-ES LJYE 57°56´ - 57°59´
Cetus R-94-K LLYM 57°59´ - 58°02´
Vea R-7-K LMMJ 58°02´ - 58°05´
Harvest H-3-AV LLAS 58°05´ - 58°08´
Lønningen H-200-B LALI 58°08´ - 58°11´
  • Det skal tas en fryseprøve fra hvert hal i området.
    • Det vil si at det skal gjøres et tilfeldig utplukk av minst 100 tobis for nedfrysing fra hvert hal.
    • Med hver fryseprøve skal følge ark med informasjon om: fartøynavn, dato, start- og stopptid for halet, start- og stopposisjon for halet, totalfangst i halet.
    • Fartøyet skal være ansvarlig for at prøvene overleveres til Havforskningsinstituttet.
  • Dersom fartøyene som deltar er utstyrt med adekvat akustisk utstyr skal det samles inn akustiske data etter avtale med Havforskningsinstituttet.
  • Hvert fartøy kan maksimalt fiske 200 tonn i området.
  • Hvis det ikke fiskes 200 tonn kan gjenstående kvantum ikke fiskes i andre områder.

Forvaltningsområde 5a (Lingbanken - Kadaver - Minefeltet):
1. Nord 58 grader 30 m. Norsk sektorlinje i vest
2. Nord 58 grader 30 m. Øst 3 grader 25 m
3. Nord 57 grader 41 m. Øst 3 grader 25 m
4. Nord 57 grader 41 m. Norsk sektorlinje i vest

Henvendelser Fiskeridirektoratet:
Snorri Palmason tlf. 468 04 072
Thord Monsen tlf. 905 92 863

Henvendelser Havforskningsinstituttet:
Espen Johnsen tlf. 55 23 53 55