Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Aktuelt / Stopp i fisket etter torsk nord for 62°N for fartøy i åpen gruppe


Stopp i fisket etter torsk nord for 62° N for fartøy i åpen gruppe

Det ordinære fisket etter torsk nord for 62° N for konvensjonelle fartøy i åpen gruppe kyst stoppes med virkning fra torsdag 19. april kl. 23:59.

Det kan fremdeles fiskes innenfor garantert kvantum.

Stoppen gjelder ikke for fartøy som er påmeldt fisket på tilleggskvoten i samsvar med forskrift av 15. desember 2011 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N § 20. Disse fartøyene kan fortsatt forholde seg til kvotene som gjelder i virkeområdet.

Fartøylengde Ordinære
maksimalkvoter
Ordinære garanterte kvoter Maksimalkvoter
i virkeområdet
Garanterte kvoter
i virkeområdet
Under 8 m 18 14 24 20
8 – 9,99 m 26 20 32 26
10 m og over 28 22 34 28