Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Aktuelt / Kvalitet foran alt annet


FISKERIDEPARTEMENTET AVSLÅR KLAGE FRA FHL:

Kvalitet foran alt annet

Fiskeridepartementet mener Fiskeridirektoratet handlet rett da det avslo en søknad fra FHL industri og eksport om dispensasjon fra kvalitetskravene til klippfiskproduksjon.

Klippfisk.
GODT RYKTE: Hvis norsk klippfisk får rykte på seg for å være av dårlig kvalitet, undergraver det alt markedsføringsarbeid vi driver, sier Eksportutvalget for fisk. (Foto: © Eksportutvalget for fisk)

Det siste året har det vært fokusert på kvaliteten på norsk saltfisk og klippfisk, og Fiskeridepartementet mener dagens situasjon ikke gir rom for å lette på kravene til produsentene av disse matvarene. Man er heller opptatt av å skjerpe håndheving av kravene for å bedre kvaliteten.

Enighet i fjor
Bakgrunnen for FHL industri og eksport sin klage til departementet er at Fiskeridirektoratet har skjerpet håndhevelsen av kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer.

Fiskeridirektoratet, FHL industri og eksport, UNIDOS og Eksportutvalget for fisk hadde møte med fiskeriministeren i november i fjor. Der var det enighet om at det ikke var behov for noen endring av kvalitetsforskriften fra 1996. Deltakerne var også enige om at klipp- og saltfiskprodusentene skulle få beskjed om å skjerpe sine rutiner slik at kvalitetsforskriftens krav til rogging og flekking (se fakta for detaljer) ble fulgt.

– Fiskeridirektoratet varslet også at det ville intensivere tilsynet og kontrollen med produksjonen av saltfisk. Resultatene av tiltakene skulle evalueres i form av en landsomfattende undersøkelse i september 2003, forteller Anita Olsen i Sjømatavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Skiftet mening
I ettertid har FHL skiftet mening.

Styreleder for FHL industri og eksport, Knut Haagensen, sa i et intervju i Sunnmørsposten i april, at han synes Fiskeridirektoratet bruker for lite skjønn. Han mener at spørsmålet om hvor mye blod og bein som bør fjernes, skal være et forhold mellom kjøper og selger, og at myndighetene nå går for langt i sine krav. Haagensen avviser også at han på møtet i november gikk god for direktoratets innskjerping av forskriften.

Avslo søknad
FHL leverte i vinter en søknad om dispensasjon fra kvalitetsforskriften til Fiskeridirektoratet (se fakta for detaljer).

Direktoratets hovedargument for å avslå denne var at partene bare få måneder i forveien var blitt enige om å videreføre kvalitetsforskriften som den er, og skjerpe inn håndhevelsen av den. Dessuten vil Fiskeridirektoratet etter høstens evaluering av den intensiverte kontrollen, vurdere behovet for en endring i forskriften.

FHL leverte så inn en klage på Fiskeridirektoratets avslag til Fiskeridepartementet. Men departementet støtter avslaget, og mener de kravene som stilles til norske produsenter ikke innebærer så store ulemper at det skulle tilsi en generell dispensasjon.

Alle vil satse på kvalitet
Både myndighetene og de fleste aktører i markedet ser ut til å mene at det skal satses på kvalitet, men det er altså uenighet om hvordan dette skal gjøres.

Norges Råfisklag mener de har registrert en kvalitetsheving på råvarene som har vært levert i vinter. Organisasjonen har sammen med FHL holdt møter langs kysten, der det har vært fokusert på hvor viktig det er at fiskerne leverer råvarer av god kvalitet. Råfisklaget mener derfor at det er kommet noe positivt ut av det oppbyggende arbeidet som har vært gjort.

Bardon Steene i Eksportutvalget for fisk kan ikke få presisert tydelig nok hvor viktig det er for eksporten at norsk fisk har et godt rykte.

– Norsk fisk har i dag et generelt godt rykte i utlandet. Fisken lever under de beste forhold, det er kaldt her og det er rent. Det er enormt viktig at vi ikke skusler bort den fordelen. Hvis norsk klippfisk får rykte på seg for å være av dårlig kvalitet, undergraver det alt markedsføringsarbeid vi driver, sier Steene.

Fakta

Fakta:
Rogging – fjerning av rester av nakkeblod og blodstubb.
Flekking – fjerning av ryggbein.

FHL sendte inn en dispensasjonssøknad der organisasjonen ber om å bli fritatt fra kvalitetsforskriftens bestemmelse om rogging når det gjelder klippfisk av sei i alle størrelser samt klippfisk av torsk under 2,5 kilogram (sløyd og hodekappet).