Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Aktuelt


Aktuelt fiske og fangst

Torskefiske. Foto: © Scanfishphoto

(26.05.15)

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer 2015

Rekesortering trål. Foto: © Scanfishphoto

(22.05.15)

Fiskeridirektoratet har nå lagt ut skjema for tildeling av de ti deltakeradgangene som er lyst ut i rekrutteringsøyemed for 2016.

Ringnotfartøy. Foto: © Scanfishphoto

(20.05.15)

Arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62°N går inn for å innføre kvotefleksibilitet i torskefisket.