Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Aktuelt


Aktuelt fiske og fangst

Torsk. Foto: © Fiskeridirektoratet

(27.11.14)

Fiskeridirektoratet har besluttet en endring i reguleringen av kystfiskeflåtens fiske etter torsk og hyse.

Ringnotfartøy. Foto: © Scanfishphoto

(25.11.14)

Oversyn over landa fangstar av torsk, hyse, sei og blåkveite i veke 47.

Seifiske not Hillersøy. Foto: © Scanfishphoto

(20.11.14)

Fiskeridirektoratet har besluttet å stoppe deler av kystflåtens fiske etter hyse og sei nord for 62°N da totalkvotene er beregnet oppfisket. Endringene trer i kraft fra og med mandag 24. november.