Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Aktuelt


Aktuelt fiske og fangst

Hummer. Foto: © Scanfishphoto

(31.10.14)

Opprettelse av bevaringsområder for hummer har vist seg å være positiv for hummerbestanden. I et bevaringsområde i Skagerrak har hummerbestanden økt med hele 245 prosent

Hummer. Foto: © Scanfishphoto

(31.10.14)

Fiskeridirektoratets hurtiggående kystoppsynsfartøy «Munin», som for tiden driver hummerkontroll langs den sørlige kysten av Norge, rapporterer om stort sett lovlig fangst av hummer.

Sei. 120x81px. Foto: © Fiskeridirektoratet

(29.10.14)

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite 2014