Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst / Aktuelt


Aktuelt fiske og fangst

Notfiske. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(23.04.15)

I NOU 2014:16 om sjømatindustriens rammevilkår reiser Tveterås-utvalget en rekke interessante problemstillinger og kommer med forslag til tiltak. Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding som vil sette retningen for Norges fiskeripolitikk framover. Vi leverer en omfattende høringsuttalelse og peker blant annet på vesentlige mangler ved innstillingen.

Makrellstørje © Wild Wonders of Europe /Zankl / WWF

(22.04.15)

Fartøyet «MS Kamøyfisk», H-180-AV, har takket ja til å delta i forsøksfiske etter makrellstørje med ringnot i 2015.

Notfiske. Foto: © Scanfishphoto

(22.04.15)

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer 2015.