Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst


Fiske og fangst

Snurrevad Seiko. Foto: © Scanfishphoto

(24.02.15)

Fiskeridirektoratet har utvidet prøveperioden med bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad til 1. juni 2015.

Fiskefarty på Røst . Illustrasjonsfoto: © Olav Helge Matvik/Kystverket

(24.02.15)

Det er nå lagt til nesten 200 nye havnekoder som gjør fiskerne bedre i stand til å rapportere riktig havn i ERS.

Torsk. Foto: © Fiskeridirektoratet

(24.02.15)

Oversyn over landa fangstar av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer i veke 8.