Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst


Fiske og fangst

Makrell. Foto: © Scanfishphoto

(18.09.14)

Meldinger fra Kystvakten og Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste om uakseptable episoder i makrellfisket gir grunn til bekymring.

Kystfartøy. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(16.09.14)

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite 2014.

Makrellfiske Fjordbuen. Foto: © Scanfishphoto

(16.09.14)

Fiskeridirektoratet minner om at fiskerimyndighetene har lyst ut inntil ti nye deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for kvoteåret 2015. Søknadsfrist for ordningen er satt til mandag 22. september 2014.