Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst


Fiske og fangst

Kongekrabbe.

(30.07.14)

Fra 1. august 2014 vil det bli stilt krav om at all kongekrabbe som landes må omsettes og registreres på sluttseddel.

Kongekrabbe. Foto: © Scanfishphoto

(30.07.14)

Fiskeridirektoratet har endret reguleringen av turistfiske etter kongekrabbe i kvoteregulert område.

Sei. 120x81px. Foto: © Fiskeridirektoratet

(30.07.14)

Oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite i veke 30.