Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst


Fiske og fangst

Berggylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

(15.04.14)

Fiskeridirektoratet har publisert oversikten over fartøy som kan drive forsøksfiske etter leppefisk i 2014.

Notfiske. Foto: © Scanfishphoto

(14.04.14)

Oversyn over landa fangster av torsk, hyse, sei og blåkveite i veke 15.

Foto: © Scanfishphoto

(11.04.14)

Overvåkningstjenesten for fiskefelt i Fiskeridirektoratet region Troms har de to siste ukene registrert flere tilfeller hvor deler av store torskefangster blir dumpet på grunn av for store fangster.