Du er her: Fiskeridirektoratet / Fiske og fangst


Fiske og fangst

Fulle sildegarn Lydia. Foto: © Scanfishphoto

(27.03.15)

Fiskeridirektoratet har besluttet å refordele kvotene av torsk nord for 62°N i den minste kystflåten med umiddelbar virkning.

Garnfiske. Foto: © Scanfishphoto

(26.03.15)

1. mars settest fiskerioppsyn for Heissafjorden i Møre og Romsdal. Reguleringane som vert gjeldande omfattar både yrkes- og fritidsfiskarar.

Foto: © MIR - www.mir.no

(24.03.15)

Vekestatistikken gjev eit oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer nord og sør for 62°N .