Du er her: Fiskeridirektoratet / Brosjyrer


Brosjyrer

Fiskevær. Foto: © Scanfishphoto

(23.05.12)

Ny brosjyre om fiske og sikkerhet på sjø - utviklet av Fiskeridirektoratet sammen med Sjøfartsdirektoratet, Direktorat for sikkerhet og beredskap, NHO Reiseliv og Innovation Norge.

Brosjyren Kysten er din

(15.03.11)

«Kysten er din» er et informasjonshefte for fritidsfiskere om regler for fiske i sjø.

Turistfiske. Foto: © Scanfishphoto

(02.07.10)

Fiskeridirektoratet er opptatt av at turister som skal fiske i sjøen i Norge har en god forståelse for det gjeldende regelverket. Vi tilbyr derfor en serie informasjonsmateriell på engelsk, tysk, tsjekkisk, russisk og polsk.

(03.06.09)

Denne brosjyren beskriver hvilke roller og oppgaver Fiskeridirektoratet har i havressurs- og akvakulturforvaltningen.

Statistisk publikasjon.

(14.05.09)

Fiskeridirektoratet utgir en rekke statistiske publikasjoner hvert år som viser nøkkeltall fra fiskeri- og akvakulturnæringen.

(03.06.09)

Dette er et aktivitetshefte som passer for førskolebarn og de yngste i grunnskolen. Her kan du blant annet hjelpe Herr Krabbe med å finne veien gjennom krabbeteinen, finne riktig navn på fiskeartene og fargelegge akvariet.

(03.06.09)

«Fargelegg fiskene» er en samling av fisketegninger som barna kan fargelegge. Heftet er svært populært blant annet blant barnehager og de yngste på skolen.

(16.05.09)

Fiskeri- og kystdepartementet etablerte 19. september 2006 fire bevaringsområder for hummer på Skagerrakkysten.

(16.05.09)

Denne brosjyren gir kunnskap om hvordan du som fisker kan bidra til å forebygge og redusere garntap langs norskekysten.

(03.06.09)

SatRap er et fangst- og aktivitetsrapporteringsprogram som er utviklet av Fiskeridirektoratet. Omlag 100 fartøy bruker i dag SatRap til å rapportere fangst- og aktivitetsdata.