Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur / Stamfisk


Oppdrettsanlegg. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(24.02.10)

Fiskeridirektoratet gjør nå en oversikt over tillatelser til akvakultur av stamfisk tilgjengelig på Internett.

Opptak av fisk fra oppdrettsanlegg. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(18.09.09)

En kort orientering om prosess rundt søknader, behandling og vilkår

Landbasert oppdrettsanlegg. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(18.09.09)

Fiskeridirektoratet har gitt tilsagn om 13 nye stamfisktillatelser.