Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur / Regelverk


Regelverk

Lover

Lov om akvakultur (lenke til Lovdata)

Aquaculture Act (link to regjeringen.no)

Forskrifter og merknader

Lenkene til forskrifter går til lovdata.no. Lenkene til merknader går stort sett til Fiskeridirektoratets nettsider. Tre filer er i pdf. Hvis du ikke kan lese filene, kan du laste ned et gratisprogram på http://get.adobe.com/no/reader.
Forskrift om fangstbasert akvakultur
 
Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg - NYTEK-forskriften
 
Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk
 
Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013
 
Forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann
 
Forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i Finnmark og Troms
 

Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader

Merknader til forskriften

 
Forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder
 
Forskrift om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven
 
Forskrift om drift av akvakulturanlegg - akvakulturdriftsforskriften
 

Forskrift om akvakulturregisteret - A-registerforskriften

Merknader til forskriften (Fiskeridirektoratet)

 
Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret - laksetildelingsforskriften
 

Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret

Merknader til forskriften (Fiskeridirektoratet)

 

Forskrift om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet

Merknader til forskriften (Fiskeridirektoratet)

 

Forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd - havbeiteforskrifta

Merknader til forskriften (Fiskeridirektoratet)

 

Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen - IK-Akvakultur

Merknader til forskriften (Fiskeridirektoratet)

 

Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2009

 

Instruks:

Instruks om nye forvaltningstiltak i Hardangerfjorden (regjeringen.no)