Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur / NYTEK


NYTEK

Ny NYTEK-forskriften trådte i kraft 1. januar 2012 og innførte nye krav til teknisk standard for flytende oppdrettsanlegg og hovedkomponenter som inngår i slike anlegg.

Oppdrettsanlegg. Foto: © Eksportutvalget for fisk

Uavhengighetsnivået for akkrediterte inspeksjonsorgan som utfører fortøyningsanalyse er endret fra A til C. Endringen ble fastsatt 28. desember 2011 og fremgår av NYTEK-forskriftens § 7, andre ledd.

Kontakt

  • seniorrådgiver Tor-Arne Helle, telefon 468 02 694
  • rådgiver Veronika Nøstvold, telefon 907 77 579

Eventuelle søknader sendes også postmottak@fiskeridir.no