Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur / Biomasse


Biomasse

Akvakulturlovens § 30 har regler om utregning av overskridelse av biomasse. Reaksjonsforskriftens §§ 7 og 8 har regler for hvilke regelbrudd det kan gis overtredelsesgebyr for, og maksimal grense for gebyret.