Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur / Aktuelt / Nye tiltak mot lakselus og rømming


Nye tiltak mot lakselus og rømming

Fiskeri- og kystdepartementet har iverksatt nye tiltak som skal bidra til en mer bærekraftig havbruksnæring, først og fremst knyttet til problemene med lakselus og rømming.

Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte før jul to tiltak som skal bidra til en mer bærekraftig havbruksnæring:

  • Fra 1.mai 2012 innføres det en prøveordning hvor settefisk kan holdes lenger på land før den settes i sjøen.
  • Fra 1.januar 2013 innføres det et tak på maksimalt 200 000 stykk fisk per merd.