Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur / Aktuelt / Høy aktivitet for villfisken i Hardangerfjorden


Høy aktivitet for villfisken i Hardangerfjorden

I perioden 22.-25. februar avholdes fem møter i regi av det nasjonale pilotprosjektet for strakstiltak i Hardangerfjorden. Prosjektet skal gjennomføre strakstiltak for å bedre levevilkårene for sjøørret og vill laks i Hardangerfjordbassenget.

Onsdag 23. februar møtes arbeidsgruppene for vassdrag og lakselus, mens fredag 25. februar møtes arbeidsgruppene for rømt fisk og genbank. Gruppene skal utarbeide konkrete tiltak til strakstiltak innenfor sine områder. Prosjektet har utarbeidet en ekspertrapport som er grunnlag for arbeidet (se lenke under). Møtene avholdes i Fiskeridirektoratet.

Utvidet styringsgruppe
Allerede på tirsdagen møtes styringsgruppen i prosjektet. Den består av:

  • Arne Oftedal (Mattilsynet)
  • Atle Kambestad (Direktoratet for naturforvaltning)
  • Cato Lyngøy (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening)
  • Endre Korsøen (Hordaland fylkeskommune)
  • Gard Folkvord (Odda kommune)
  • Helge Hauge (Tysnes kommune)
  • Jens Chr. Holm (Fiskeridirektoratet)
  • Sven-Helge Pedersen (Hardanger Villfisklag)