Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur / Aktuelt / Fylkeskommunene i farta!


Fylkeskommunene i farta!

Fra nyttår overtar fylkeskommunene ansvaret for tildeling av de vanligste akvakulturtillatelsene. Denne uken deltok 14 representanter fra fylkeskommunene på «erfaringssamling» i Fiskeridirektoratet.

På samlingen formidlet saksbehandlerne i Fiskeridirektoratet informasjon om gjeldende regelverk og sine erfaringer med saksbehandlingen av akvakulturtillatelser.

Tildeling av akvakulturtillatelser kan være en utfordrende faglig oppgave. Her skal ulike interesser i kystsonen veies opp mot hverandre og det skal stilles krav til en miljømessig forsvarlig lokalisering. Det er derfor en ansvarsfull oppgave når det offentlige tildeler en eksklusiv rett til en bit av allmenningen til akvakulturformål.

Gruppebilde av personer fra fylkeskommunen som jobber innen akvakultur. Foto: Fiskeridirektoratet/Dag Paulsen

Erfaringssamlingen er ett av flere tiltak som tilbys fylkeskommunenes nøkkelpersonell i forbindelse med gjennomføringen av forvaltningsreformen. Over nyttår vil det også bli gjennomført flere kurs i føring av akvakulturregisteret. Her føres de viktigste opplysningene om den enkelte tillatelse av den saksbehandler som treffer vedtaket.

Etter hvert vil det også bli arrangert ulike fagmøter for å tilby fylkeskommunenes saksbehandlere nødvendige oppdateringer, i tillegg til at fylkeskommunene har en egen kontaktperson for fagfeltet i direktoratet sentralt.

I tiden framover vil fylkeskommunen dessuten kunne få konkret veiledning i enkeltsaker fra Fiskeridirektoratets regionkontor, samt kolleger i andre fylkeskommuner. Så langt har åtte av direktoratets saksbehandlere takket ja til jobbtilbud hos fylkeskommunene.

Fiskeridirektoratet vil etter nyttår bli et mer rendyrket tilsynsorgan regionalt hvor fokus blir oppfølging av akvakulturvirksomhetenes drift. Direktoratet sentralt blir klageorgan for fylkeskommunenes tildeling av de vanligste tillatelsene. Videre skal direktoratet tildele visse typer tillatelser til spesielle formål. Dette vil fremkomme av det endrede regelverket.

Over nyttår arrangerer Fiskeridirektoratet en tilsvarende erfaringssamling.

Nyttige lenker:
FKD: Høring om forskriftsendringer som en følge av forvaltningsreformen

FKD: Høring om tidsfrister i behandling av akvakultursøknader