Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur / Aktuelt / Kraftig forbedret økonomisk resultat


Kraftig forbedret økonomisk resultat

Lønnsomhetsundersøkelsen viser at selskaper som produserer matfisk av laks og regnbueørret hadde et godt økonomiske resultat i 2004. Det er likevel en nedgang i produktiviteten.

Fôring av oppdrettsfisk. Foto: © Eksportutvalget for fisk

Hovedkonklusjonene i Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2004 er som følger:

  • kraftig forbedring i det økonomiske resultatet
  • redusert produksjonskostnad per kilogram
  • men nedgang i produktivitet

Lønnsomhetsmålene driftsmargin og lønnsevne per årsverk var begge positive i 2004, mens det motsatte var tilfelle både i 2002 og 2003.

Les mer i lønnsomhetsundersøkelsene for 2004 og tidligere år.