Du er her: Fiskeridirektoratet / Aktuelt


Aktuelt fra Fiskeridirektoratet

Kystfartøy. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(19.12.14)

1. januar 2015 innføres ny forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften). Samtidig forenkler og digitaliserer Fiskeridirektoratet søknadsskjema for dispensasjon for utsatt veiing.

Snurrevad Molinergutt. Foto: © Scanfishphoto

(19.12.14)

Fiskeridirektoratet har bestemt å utvide prøveperioden med bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad til 1. juni 2015.

Makrellstørje © Wild Wonders of Europe /Zankl / WWF

(18.12.14)

Fiskeridirektoratet sender på høring sitt forslag til regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015. Frist for å svare er 4. februar.