Du er her: Fiskeridirektoratet / Aktuelt


Aktuelt fra Fiskeridirektoratet

Kar på landbasert anlegg. Foto: © Fiskeridirektoratet

(27.03.15)

Fiskeridirektoratet har 27. mars gitt Fredrikstad Seafoods AS tilsagn om forskningstillatelse til matfiskoppdrett av laks i landbasert anlegg.

Fulle sildegarn Lydia. Foto: © Scanfishphoto

(27.03.15)

Fiskeridirektoratet har besluttet å refordele kvotene av torsk nord for 62°N i den minste kystflåten med umiddelbar virkning.

Garnfiske. Foto: © Scanfishphoto

(26.03.15)

1. mars settest fiskerioppsyn for Heissafjorden i Møre og Romsdal. Reguleringane som vert gjeldande omfattar både yrkes- og fritidsfiskarar.