Du er her: Fiskeridirektoratet / Aktuelt


Aktuelt fra Fiskeridirektoratet

Tapte fiskeredskap fra opprenskningstokt. Foto: © Fiskeridirektoratet

(01.09.14)

I løpet av fem døgns arbeid langs kysten av Sogn og Fjordane er det tatt opp over 350 garn. Hovedtyngden av dette er «gamle synder» på områder det ikke har vært opprensket før.

Kongekrabbe.

(29.08.14)

Les om regelverket for rapportering i forbindelse med fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.

Trålfartøy. Foto: © Scanfishphoto

(27.08.14)

Oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite i veke 33.