Du er her: Fiskeridirektoratet / Aktuelt


Aktuelt fra Fiskeridirektoratet

Trålfartøy. Foto: © Scanfishphoto

(27.08.14)

Oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite i veke 33.

(27.08.14)

I samarbeid med Veterinærinstituttet viser Fiskeridirektoratet nå alle oppdrettslokaliteter hvor det er mistanke om - eller påvist - PD (Pancreas disease) og ILA (infeksiøs lakseanemi).

Notfiske. Foto: © Scanfishphoto

(25.08.14)

Fiskeridirektoratet har i dag endra reguleringa av norsk vårgytande sild slik at fiskeflåten kan flytte inntil 20 % av kvoten på fartøynivå til neste år.