Du er her: Fiskeridirektoratet / Aktuelt


Aktuelt fra Fiskeridirektoratet

Avlusing av fisk ved hjelp av brønnbåt. Foto: © Fiskeridirektoratet

(01.10.14)

Fiskeridirektoratet vil frårå den foreslåtte ordninga med auke på fem prosent tillatt biomasse i oppdrett.

Fisker. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(01.10.14)

Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige på seismikkfartøy 18. – 20. november. Kurset arrangeres i Bergen.

Foto: Henning Steen, imr.no

(30.09.14)

Fiskeridirektoratet har fastsatt nye forskrifter for høsting av tare i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.