Du er her: Fiskeridirektoratet / Aktuelt


Aktuelt fra Fiskeridirektoratet

Notfiske. Foto: © Scanfishphoto

(29.01.15)

Det er lett å gå seg vill blant meninger og diverse begrunnede og ubegrunnede påstander om den nye kystfiske-appen. Vi har lyttet og forsøker her å svare på noe av det.

Fiskefarty på Røst . Illustrasjonsfoto: © Olav Helge Matvik/Kystverket

(27.01.15)

1. januar 2015 trådte den nye landingsforskriften i kraft. I den forbindelse er søknadsskjemaet om dispensasjon fra plikten om samtidig underskrift av seddel forenklet.

Foto: © MIR - www.mir.no

(27.01.15)

– Med begrensede ressurser er det helt nødvendig med en tett dialog med næringen for å sikre legitimitet for de ulike kontrolltiltakene som innføres. Et særtegn ved norsk fiskeriforvaltning er den tette dialogen vi har, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.