Du er her: Fiskeridirektoratet / Aktuelt


Aktuelt fra Fiskeridirektoratet

Linefartøy.

(25.07.14)

Andre periode i det direkte fisket etter blåkveite starter mandag 28. juli.

Torsk. Foto: © Fiskeridirektoratet

(25.07.14)

Oversyn over landa fangster av torsk, hyse, sei og blåkveite i veke 29.

Fiskeflåte. Foto: © Scanfishphoto

(16.07.14)

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt regulering av kvoten på 5 000 tonn makrell som er satt av til fiske i Nord-Norge.