Du er her: Fiskeridirektoratet / Aktuelt


Aktuelt fra Fiskeridirektoratet

Rekesortering trål. Foto: © Scanfishphoto

(22.05.15)

Fiskeridirektoratet har nå lagt ut skjema for tildeling av de ti deltakeradgangene som er lyst ut i rekrutteringsøyemed for 2016.

Kystlandskap Henningsvær. Foto: © Fiskeridirektoratet

(21.05.15)

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har no bestemt at Fiskeridirektoratet skal ha fem regionar mot sju i dag. Fiskeridirektør Liv Holmefjord sitt forslag var tre regionar.

Ringnotfartøy. Foto: © Scanfishphoto

(20.05.15)

Arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62°N går inn for å innføre kvotefleksibilitet i torskefisket.