Du er her: Fiskeridirektoratet / Aktuelt


Aktuelt fra Fiskeridirektoratet

Seifiske not Hillersøy. Foto: © Scanfishphoto

(20.11.14)

Fiskeridirektoratet har besluttet å stoppe deler av kystflåtens fiske etter hyse og sei nord for 62°N da totalkvotene er beregnet oppfisket. Endringene trer i kraft fra og med mandag 24. november.

Fiskefarty på Røst . Illustrasjonsfoto: © Olav Helge Matvik/Kystverket

(20.11.14)

Etter å ha lagt bak seg et meget godt år i 2011, går lønnsomheten i fiskeflåten ned for andre året på rad.

Kystlandskap.

(18.11.14)

Fiskeridirektoratet ved Overvåkningstjenesten for fiskefelt (OVT) ønsker å leie reketråler for overvåking av kystnære områder i Nord-Norge.