Du er her: Fiskeridirektoratet / Aktuelt


Aktuelt fra Fiskeridirektoratet

Fiskeflåte. Foto: © Scanfishphoto

(16.07.14)

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt regulering av kvoten på 5 000 tonn makrell som er satt av til fiske i Nord-Norge.

Ringnotfartøy. Foto: © Scanfishphoto

(15.07.14)

Oversyn over landa fangster av torsk, hyse, sei og blåkveite i veke 27/28.

Berggylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

(11.07.14)

Fiskeridirektoratet har forenkla søknadsprosessen for yrkesfiskarar som skal sende søknader knytta til fiske etter leppefisk.