Du er her: Fiskeridirektoratet / Aktuelt


Aktuelt fra Fiskeridirektoratet

Snurrevad Molinergutt. Foto: © Scanfishphoto

(27.02.15)

Inspektører i Fiskeridirektoratet har den siste tiden mottatt signaler fra fiskere om store fangster i snurrevadfisket i nord. Store fangster er utfordrende og kan føre til sprenging og tap av fangst.

Snurrevad Seiko. Foto: © Scanfishphoto

(24.02.15)

Fiskeridirektoratet har utvidet prøveperioden med bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad til 1. juni 2015.

Fiskefarty på Røst . Illustrasjonsfoto: © Olav Helge Matvik/Kystverket

(24.02.15)

Det er nå lagt til nesten 200 nye havnekoder som gjør fiskerne bedre i stand til å rapportere riktig havn i ERS.