Arkiv over fangst og kvoter 2016

 

Arkiv over fangst og kvoter 2015

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer 2016

Oppdatert: 25.05.2016

Vekestatistikken gjev eit oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer nord og sør for 62°N fordelt på dei ulike reguleringsgruppene og blir basert på dei til ei kvar tid mottekne landings- og sluttsetlane frå fiskesalslaga.

Vi minner om at fangsttala for 2016 er førebelse.