Du er her:
 

Arkiv over fangst og kvoter 2015

 

Arkiv over fangst og kvoter 2017

 

Arkiv over fangst og kvoter 2016

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer 2017

Oppdatert: 20.06.2017

Vekestatistikken gjev eit oversyn over landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer nord og sør for 62°N fordelt på dei ulike reguleringsgruppene og blir basert på dei til ei kvar tid mottekne landings- og sluttsetlane frå fiskesalslaga.

Vi minner om at fangsttala for 2017 er førebelse.