Kjøperregister - omsetning av fisk

Oppdatert: 05.03.2015

Formål med skjemaene

Registrering av kjøpere som får kjøpe fisk direkte fra fisker

Hvem skal bruke skjemaene?

Alle som kjøper råfisk direkte fra fisker

Krav om vedlegg

Ingen vedleggskrav

Søknadsskjema

Papirversjon av skjema

Utfylt og signert søknadsskjema sendes til til postmottak@fiskeridir.no
eller til
Fiskeridirektoratet,
Postboks 185, 5004 Bergen