Kjøperregister - omsetning av fisk

Oppdatert: 05.03.2015

Formål med skjemaet

Registrering av kjøpere som får kjøpe fisk direkte fra fisker

Hvem skal bruke skjemaet?

Alle som kjøper råfisk direkte fra fisker

Krav om vedlegg

Ingen vedleggskrav

Registreringsskjema

Elektronisk skjema

Lenke til elektronisk registreringsskjema 
Dette skjemaet krever innlogging med IDporten. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Papirversjon av skjema

Utfylt og signert søknadsskjema sendes til til postmottak@fiskeridir.no
eller til
Fiskeridirektoratet,
Postboks 185, 5004 Bergen