Fiske etter leppefisk

Oppdatert: 07.07.2017

Formål med skjemaet

Søknadsskjema for tillatelse til å fiske leppefisk.

Hvem skal bruke skjemaene?

Fritidsfiskere og yrkesfiskere som ønsker tillatelse til å fiske leppefisk.

Krav om vedlegg

Fritidsfiskere skal legge ved kopi av leveringsavtale mellom fisker og kjøper av fisken (oppdrettsselskap).

Elektronisk søknadsskjema

Dersom du velger å bruke det elektroniske skjemaet, får du automatisk tillatelse idet du sender inn skjemaet. Forutsetningen er at du oppfyller kravene for dispensasjon.

For å bruke det elektroniske skjemaet må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides). 

Søknadsskjema for yrkesfiskere

Søknadsskjema for fritidsfiskere (gjelder kun til 30. september 2017)

Papirskjema

Dersom du velger å bruke papirskjema, må skjemaet sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i det distriktet søker er bosatt. Fiskeridirektoratets regionkontor i det omsøkte området kontrollerer opplysningene og behandler søknaden.

For deg som bruker papirskjema: Dersom det blir gitt dispensasjon, sender Fiskeridirektoratet to eksemplarer av det fullstendig utfylte skjemaet til fiskeren.

Skjema for fritidsfiskere (gjelder kun til 30. september 2017):