Skjul søk

J-88-2017: (Utgått) Forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann

Erstatter: J-84-2017

Erstattet av: J-98-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.06.2017

Publisert: 13.06.2017

Forskrift om endring i forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 13. juni 2017 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, forskrift 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon 1. september 1999:

I

I Fiskeridirektørens forskrift 20. september 2000 om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann gjøres følgende endringer:

§ 2 oppheves.

Gjeldende §§ 3-5 blir nye §§ 2-4.

II

Forskriften trer i kraft straks.

”””””””””””””””””””””””

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann.

Fiskeridirektøren har den 20. september 2000 i medhold av lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, fastsatt følgende forskrift:

§ 1

Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område rundt Kvitøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 77 grader 53,0  minutter.      Øst 29  grader 11,0 minutter.

2. Nord 79 grader 30,0  minutter.      Øst 26  grader 14,0 minutter.

3. Nord 80 grader 25,0  minutter.      Øst 28  grader 25,0 minutter.

4. Nord 80 grader 25,0  minutter.      Øst 35  grader 15,0 minutter.

5. Nord 78 grader 40,0  minutter.      Øst 34  grader 13,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

§ 2

Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Lilliehøøkfjorden, nord for en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 79 grader 11,3 minutter. Øst 011 grader 40,2 minutter.

2. Nord 79 grader 12,9 minutter. Øst 011 grader 49,0 minutter (Cadiopynten).

§ 3

Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Isfjorden, øst for en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 78 grader 06,2 minutter. Øst 014 grader 12,0 minutter (Kapp Heer).

2. Nord 78 grader 13,5 minutter. Øst 013 grader 55,0 minutter (Selmaneset).

§ 4

Denne forskrift trer i kraft straks.