Skjul søk

J-271-2016: (Utgått) Forskrift om høsting av tare i Hordaland fylke

Erstatter: J-207-2016

Erstattet av: J-135-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.12.2016

Publisert: 23.12.2016

Forskrift om endring av forskrift om høsting av tare i Hordaland fylke

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 23. desember 2016 med hjemmel i forskrift 4. oktober 2011 nr. 990 om høsting av tare i Hordaland fylke § 4.

I

Forskrift 4. oktober 2011 nr. 990 om høsting av tare i Hordaland fylke § 2 skal lyde:

§ 2 Åpne felt

Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Hordaland, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. Res av 13. juli 1995.

 

Felt

Fra dato

Til datoTil dato

A

1. september 2011

31. august 2012

B

1. september 2012

31. august 2013

C

1. september 2013

31. august 2014

D

1. september 2014

31. august 2015

E

1. september 2015

31. august 2016

A

1. september 2016

31. august 2017

Forskriften trer i kraft straks.

-------------------

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om høsting av tare i Hordaland fylke

Fiskeridirektoratet har den 4. oktober 2011, med hjemmel i kgl. res. av 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16 og 36, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Forbud

Det er forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap i Hordaland fylke.

§ 2 Åpne felt

Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Hordaland, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. Res av 13. juli 1995.

Felt

Fra dato

Til dato

A

1. september 2011

31. august 2012

B

1. september 2012

31. august 2013

C

1. september 2013

31. august 2014

D

1. september 2014

31. august 2015

E

1. september 2015

31. august 2016

A

1. september 2016

31. august 2017

§ 3 Stengte områder

Uten hinder av § 2 er det forbudt å drives høsting av tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor følgende områder:

 Områder

 Felt

 Kart

 Forbudssonen ”Nordøyane-Holsenøyane” som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat

 4A

 4

  

  

  

 Forbudssonen ”Innesøyane-Medfjordbåen” som inkl. LitleFrilsøy, Hovdeln, Svarteskjeret og Innesøyane naturreservat

 36A

 6

  

  

  

 Område

 Felt

 Kart

 Forbudssone “Møkster” som inkl.Vestre og Indre Mågabø, Myrbær-Holmen og Kvitingen naturreservat

 15B

 5

  

  

  

 Forbudssonen Bleikenøvlingen og Høgskjeret

 31B

 6

  

  

  

 Område

 Felt

 Kart

 Forbudssone ”Sørøyane” som inkl.Hovsøy, Låtersøy, Melme, Melne-Klubben, Lyngsøy, Oksøy og Raudholmane naturreservat

 1C

 4

  

  

  

 Forbudssone “Møkster” som inkl.Vestre og Indre Mågabø, Myrbær-Holmen og Kvitingen naturreservat

 14 C

 5

  

  

  

 Forbudssone ”Lyroddane-

Boaskjeret. Kvern-holmen og Rosmunnen

 18C

 5

  

  

  

 Område

 Felt

 Kart

 Forbudssonen ”Nordøyane-Holsenøyane” som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat.

 3D

 4

  

  

  

 Forbudssone ”Lyroddane-Boaskjeret. Kvern-holmen og Rosmunnen

 17D

 5

  

  

  

 Område

 Felt

 Kart

 Forbudssonen ”Nordøyane-Holsenøyane” som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat

 2 E

 

4

4

 

  

  

  

 Måksteinane naturreservat

 16E

 5

§ 4 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

§ 5 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64

§ 6 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2006 om regulering av høsting av tare i Hordaland fylke.

 TH/EW

 Vedlegg: