Skjul søk

J-2-2017: (Utgått) Forskrift om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i 2017

Erstatter: J-218-2016

Erstattet av: J-11-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.01.2017

Gyldig til: 31.12.2017

Publisert: 04.01.2017

Forskrift om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i 2017

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord den 2. januar 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 19. desember 2016 nr. 1713 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2017 § 21.

§ 1

 Det er forbudt å fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot som er dypere enn 60 favner i et område utenfor Kvaløya i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 41,0   minutter.  Øst 018 grader 14,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 44,5   minutter.  Øst 018 grader 14,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 55,6   minutter.  Øst 018 grader 36,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 55,6   minutter.  Øst 018 grader 42,5 minutter.
  5. Nord 69 grader 53,0   minutter.  Øst 018 grader 46,7 minutter.
  6. Nord 69 grader 41,0   minutter.  Øst 018 grader 45,0 minutter.
    Herfra videre til posisjon 1.

§ 2

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2017.

TO/EW