Skjul søk
30.08.2017

Tusenvis av kongekrabber sluppet løs

Opprenskingen av tapte fiskeredskap langs norskekysten er i gang, og allerede etter få dager med opprensking er tusenvis av kongekrabber sluppet løs fra mistede teiner eller blitt avlivet etter å vært hektet fast i garn.

28.08.2017

– Et svært skuffende resultat

220 teiner ble beslaglagt i en storaksjon utenfor Sotra og Øygarden i helgen. – Vi kommer til å være mer på sjøen fremover, sier Vidar Ulriksen.

25.08.2017

Bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter

Det er i utgangspunktet forbudt å fiske makrellstørje, men bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter kan forekomme. Levedyktig bifangst skal settes ut igjen, mens død eller døende bifangst skal landes.

16.08.2017

De nordiske landene starter prosjektet Clean Nordic Oceans

Hovedformålet til prosjektet er å etablere et kunnskaps- og formidlingsnettverk mellom deltakende nordiske land for å redusere faren for "ghost fishing", forsøpling av havet og øke gjenvinning fra både yrkesfiske og fritidsfiske.