Skjul søk
27.10.2017

Si din mening om fisket etter leppefisk

Vi arrangerer evalueringsmøter i tre av våre regioner. Temaet er gjennomføringen av fisket etter leppefisk og vi vil se på alle aspekter, som mellomlagring, levering og omsetning.

20.10.2017

Myndighetene ønsker ny teknologi i fiskerinæringen

Nofima publiserte i går en rapport der de anbefaler automatisk veiing av fiskefangst og hevder at regelverket hemmer bruk av automatiske veiesystemer og effektivitet i næringen. Fiskeridirektoratet mener tvert imot at regelverket gir rom for næringen til å utvikle og ta i bruk ny teknologi.

13.10.2017

Høring om deltakerforskriften

Fiskeridirektoratet har sendt ut høringsforslag til deltakerforskriften for neste år. Forslaget drøfter en rekke tema knyttet til forskriften.