Skjul søk
24.11.2017

Fisket innenfor ferskfiskordningen fortsetter

Fiskeridirektøren har besluttet å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N med tillatt innblanding på 50 prosent fortsette også i uke 48. Basert på forventet fisketakt, vil trolig ferskfiskprosenten reduseres fra og med mandag 4. desember.

23.11.2017

Beste resultat noensinne for fiskeflåten

Høye fangstverdier i 2016 gav et historisk godt resultat for fiskeflåten. I januar i år kunne Fiskeridirektoratet melde om at norske fartøy aldri tidligere har oppnådd høyere samlet totalverdi enn i 2016. Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten viser også historisk gode resultater i 2016.

23.11.2017

Overføring av torskekvoter fra 2017 til 2018

Fiskeridirektoratet gir nå havfiskeflåten adgang til å overføre 20 prosent av torskekvotene på fartøynivå fra 2017 til 2018. Bakgrunnen er lav fisketakt på torsk i den senere tid, samt behovet for å stimulere til at havfiskeflåten fisker hyse fram mot årsskiftet for å legge til rette for at norsk totalkvote av hyse kan utnyttes i størst mulig grad.

21.11.2017

Midlertidig stengte felt i kart

Fiskerne har lenge etterlyst kartfestet informasjon om midlertidig stengte felt. Denne tjenesten er nå tilgjengelig på egen kartside og som et tema i Fiskeridirektoratets kartløsning for fisker, sammen med andre fiskerireguleringer.

13.11.2017

Framlegg til fiskarmanntal for 2018

Vi ber om at kvar enkelt kontrollerer sin manntalsstatus for komande år. Dersom du meiner du er feil stroken eller feil ført, kan du klage skriftleg til manntalsførar innan tre veker frå 10.november.

09.11.2017

Ny versjon av Kystfiskeappen

I juli 2017 lanserte Fiskeridirektoratet en oppdatert versjon av Kystfiskeappen. Den nye versjonen er innholdsmessig lik den gamle versjonen, men den nye versjonen vil blant annet fungere bedre på flere ulike telefontyper. Den gamle appen stenges ned 20. november.