Fiskeridirektøren vil ha egen vinterfaktor på torsk

Fiskeridirektoratet presenterte 15. desember resultatene av prøver tatt i vinter for å se om det er grunnlag for en egen vinterfaktor i torskefisket for kystflåten. Resultatene er nokså entydige og peker mot en egen vinterfaktor.

Fiskeridirektøren foreslår at omregningsfaktorene for henholdsvis sløyd med hode og sløyd og hodekappet i perioden 15. januar til 15. april settes til 1,31 og 1,68 nord for 62° N for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper, med unntak av autoline over 28 meter lengste lengde.

Forslaget om en egen vinterfaktor i det konvensjonelle torskefisket sendes nå ut på høring med frist 26. januar 2016.

— Dagens faktor på 1,5 for sløyd og hodekappet torsk er for lav i perioden januar - april og dermed blir det totale ressursregnskapet feil. Basert på målingene i vinter og tidligere målinger betyr det at ressursuttaket er om lag 20.000 tonn høyere enn de offisielle tallene. Det er hovedgrunnen til at vi nå anbefaler en egen vinterfaktor for kystflåten i vinter, sier seniorrådgiver Geir Blom i Fiskeridirektoratet.

Omregningsfaktor brukes for å regne tilbake sløyd fisk til rund vekt for at myndighetene skal ha et riktig bilde av mengden av fisk som blir fisket.

Betydelig oppmerksomhet

geir-blom.jpg

Seniorrådgiver Geir Blom

Det har i de siste årene vært betydelig oppmerksomhet knyttet til hvilken omregningsfaktor som er «rett». Torsk, spesielt skrei, har et høyere innhold av slo, og er fylt med rogn og melke når den kommer inn til kysten om vinteren, og den vil derfor ha en høyere omregningsfaktor enn torsk fisket senere på året.

Med bakgrunn i den store oppmerksomheten saken har fått bestemte fiskeridirektøren at det skulle bli foretatt grundige målinger av torsk fisket av kystfiskere nord for Stadt (Nord for 62° N).

Seniorrådgiver Geir Blom i statistikkavdelingen i Fiskeridirektoratet fikk ansvaret for å gjennomføre disse undersøkelsene, som ble foretatt i perioden januar til april 2015.

Målingene viser at den rette omregningsfaktoren for torsk fisket av kystflåten i vintermånedene er 1,313 for sløyd torsk med hode og 1,684 for sløyd og hodekappet torsk. De offisielle omregningsfaktorene er henholdsvis 1,18 og 1,5. Over 90 prosent av sløyd torsk landes som hodekappet.

— Fiskeridirektoratet er ansvarlig for at det totale ressursuttaket er korrekt og vil derfor ha en faktor som gir så riktig ressursregnskap som mulig. Vi ønsker tilbakemeldinger fra både sjø- og landsiden før vi fatter en beslutning, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Høringsinnspill

Eventuelle høringsinnspill eller merknader må sendes via mottakerne av høringsbrevet.

Dersom du har en mening om vinterfaktor og ikke er medlem av en av organisasjonene som har mottatt høringsbrevet kan du sende ditt innspill på e-post til

Oppdatert: 22.12.2015