Juni 2017

Oppdatert: 15.05.2017

Fiskeridirektoratet inviterer til reguleringsmøte 8. juni 2017.

Reguleringsmøtet representerer en viktig arena for Fiskeridirektøren til å orientere om utviklingen i enkelte fiskeri i inneværende år, og til å drøfte forslag til fiskerireguleringer for 2017. Møtet gjennomføres torsdag 8. juni 2017 i Fiskeridirektoratet i Bergen sine lokaler, møterom 300.

Det er kun representanter for organisasjonene nevnt i vedlagt adressatliste som har adgang til å stille på møtet. Privatpersoner har ikke adgang til å delta.

Innspill

Innspill som fremkommer i forbindelse med reguleringsmøtet vil bli lagt til grunn i fiskeriforvaltningens videre behandling av de aktuelle sakene. Innspill eller forslag til saker må sendes til Fiskeridirektoratet innen torsdag 24. mai.

Innspill kan sendes inn elektronisk

eller pr. post:

Postboks 185, 5804 Bergen
(merkes med Innspill til reguleringsmøtet 8. juni 2017).

Sendes det inn innspill til flere saker, må disse deles opp slik at innspillene kan legges inn etter saksnummer.

Påmeldingsfrist og deltakelse

Påmelding til reguleringsmøtet kan gjøres elektronisk 

eller du kan melde deg på pr. post:

Postboks 185, 5804 Bergen
(merkes med Påmelding til reguleringsmøtet 8. juni 2017), senest onsdag 24. mai.

Saksdokumenter

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider fra og med fjorten dager før møtet.

De største sakene vil først være tilgjengelig på nett tidligst en uke før reguleringsmøtet.