Du er her:

Regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2017

Høringsfrist: 01.03.2017
Avsender: Fiskeridirektoratet