Du er her:

Forslag til regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2017

Høringsfrist: 01.03.2017
Status: På høring
Avsender: Fiskeridirektoratet