Skjul filter
10.07.2017

Høring – forslag om nytt fredningsområde for hummer ved Sparholmane i Kvitsøy kommune

Høringsfrist: 31.08.2017
Høringsstatus: På høring
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

02.06.2017

Høring - forslag om nytt fredningsområde for hummer Nesoddtangen i Nesodden kommune

Høringsfrist: 15.08.2017
Høringsstatus: På høring
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

26.05.2017

Regulering av fisket etter hummer 2017

Høringsfrist: 07.07.2017
Høringsstatus: På høring
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

24.04.2017

Høringsuttalelse - Et fremtidsrettet kvotesystem

Høringsfrist: 28.04.2017

23.03.2017

Høring - forslag om endring av forskrift om kystfiskeappen

Høringsfrist: 23.06.2017
Høringsstatus: På høring
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

13.03.2017

Høring av forslag til forvaltningsplan for raudåte

Høringsfrist: 08.06.2016

24.02.2017

Regulering av fisket etter leppefisk i 2017

Høringsfrist: 31.03.2017

13.02.2017

Regulering av fangst av vågehval i 2017

Høringsfrist: 10.03.2017