Din side på fiskeridir.no

Vi jobber med innlogging på fiskeridir.no. Se demo og gi oss din tilbakemelding.

 Linefiske. Foto © Johan Wildhagen, Sjømatrådet

Lyser ut ti deltakeradganger for 2017

Fiskeridirektoratet lyser ut ti adganger til å delta i fiske innenfor adgangsregulerte fiskerier. Søknadsfrist: Mandag 5. september 2016

 Torsk. Foto © Fiskeridirektoratet

Meld deg på vår årlige fagkonferanse 27. sept. i Oslo

Det havet gir oss må vi forvalte på best mulig måte slik at vi får mat på bordet og tjener gode penger i dag og i fremtiden. Derfor må vi stadig utvikle nye løsninger som gir maksimalt utbytte. Dette kan bare oppnås når forskning, næring og forvaltning jobber sammen. Begrenset antall plasser. Ingen påmeldingsavgift.

 Utvikling av havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over hvem som har søkt og hvem som har fått disse tillatelsene.

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Slik laster du ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415

 

Vekestatistikk

Landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer i 2016.

 Montasje. Foto © MIR

Fiskeridirektoratets datasett

Fiskeridirektoratet har som mål å ha en åpen og tydelig forvaltning, og er derfor i en prosess med å gjøre mest mulig av våre data direkte tilgjengelig for brukerne fra fiskeridir.no. Her finner du oversikter over både åpne og sensitive data.

 Livet i havet – vårt felles ansvar: Fiskeridirektoratet 2015

Årsrapport

Fiskeridirektoratets populariserte årsmelding for 2015, «Livet i havet – vårt felles ansvar», kan lastes ned.