Du er her:

Statistikkalenderen

Oppdatert: 31.10.2017

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen

Dato

Statistikktype

Kontaktperson

Telefon

02.11.17

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret - oppdatering av tidsserier

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

02.11.17

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret - publikasjon

2016

Merete Fauske

97433223

09.11.17

Fangststatistikk for 2016 alle tabeller (offisielle tall)

2016

Mursit Cetin

48193134

09.11.17

Norges fiskerier 2016

Tidsserie

Elin Hopland

97432983

09.11.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-oktober)

2017

Mursit Cetin

48193134

09.11.17

Fiskefartøy og fiskermanntallet - endelige tall

2016

Oddrunn Ølmheim

97433395

17.11.17

Månedlig biomassestatistikk (januar-oktober)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

23.11.17

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

2016

Stine Thunes

90200619

14.12.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-november)

2017

Mursit Cetin

48193134

21.12.17

Månedlig biomassestatistikk (januar-november)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

2018

05.01.18

Registrerte fiskefartøy - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

05.01.18

Fiskermanntallet - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

11.01.18

Registrerte fiskefartøy - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

11.01.18

Fiskermanntallet - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

11.01.18

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-desember)

2017

Mursit Cetin

48193134

11.01.18

Fangstdata for 2017 i statistikkbanken

2017

Mursit Cetin

48193134

11.01.18

Norges fiskerier 2017

Tidsserie

Elin Hopland

97432983

18.01.18

Månedlig biomassestatistikk (januar - desember)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

18.01.18

Fiskermanntallet (alder) - fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

25.01.18

Fiskermanntallet for inneværende år

2018

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

25.01.18

Statistikk for akvakultur - antall tillatelser pr. 31.12.

2017

Merete Fauske

97433223

08.02.18

Fiskermanntallet (alder) - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

08.02.18

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar)

2018

Mursit Cetin

48193134

15.02.18

Månedlig biomassestatistikk (januar)

2018

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

15.02.18

Fiskermanntallet (hovedyrke, biyrke, kjønn, alder) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

22.02.18

Registrerte fiskefartøy (størrelsesgrupper, byggemateriale, byggeår, alder, motorkraft, fabrikasjonsår, motoralder, tonnasje) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

22.02.18

Registrerte fiskefartøy - gjennomsnittsalder

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

Publisert tidligere i 2017:

05.01.17

Registrerte fiskefartøy - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

05.01.17

Fiskermanntallet - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

12.01.17

Registrerte fiskefartøy - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

12.01.17

Fiskermanntallet - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

12.01.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-desember)

2016

Mursit Cetin

48193134

12.01.17

Fangststatistikk for 2016 i Statistikkbanken

2016

Mursit Cetin

48193134

12.01.17

Norges fiskerier 2016

Tidsserie

Elin Hopland

97432983

19.01.17

Månedlig biomassestatistikk (januar-desember)

2016

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

19.01.17

Fiskermanntallet (alder) - fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

26.01.17

Fiskermanntallet for inneværende år

2017

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

26.01.17

Statistikk for akvakultur - antall tillatelser pr. 31.12.

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

09.02.17

Fiskermanntallet (alder) - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

09.02.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar)

2017

Mursit Cetin

48193134

16.02.17

Månedlig biomassestatistikk (januar)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

16.02.17

Fiskermanntallet (hovedyrke/biyrke, kjønn, alder) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

23.02.17

Registrerte fiskefartøy (størrelsesgrupper, byggemateriale, byggeår, alder, motorkraft, fabrikasjonsår, motoralder, tonnasje) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

02.03.17

Den aktive fiskeflåten (størrelsesgrupper, førstehåndsverdi)

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

09.03.17

Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

09.03.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-februar)

2017

Mursit Cetin

48193134

16.03.17

Månedlig biomassestatistikk (januar-februar)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

06.04.17

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar - publikasjon

2016

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

06.04.17

Registrerte fiskefartøy - gjennomsnittsalder

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

06.04.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-mars)

2017

Mursit Cetin

48193134

06.04.17

Fangststatistikk for 2016 i statistikkbanken

2016

Mursit Cetin

48193134

06.04.17

Norges fiskerier 2016

Tidsserie

Elin Hopland

97432983

20.04.17

Månedlig biomassestatistikk (januar-mars)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

20.04.17

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria - pubilikasjon

Tidsserie

Oddrunn Olmheim

97433395

11.05.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-april)

2017

Mursit Cetin

48193134

18.05.17

Populasjonen i Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

2016

Tove Aasheim

90789006

18.05.17

Månedlig biomassestatistikk (januar-april)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

29.05.17

Statistikk for akvakultur 2016 (foreløpige tall) - historiske tabeller

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

29.05.17

Statistikk for akvakultur 2016 (foreløpige tall) - publikasjon

2016

Merete Fauske

97433223

08.06.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-mai)

2017

Mursit Cetin

48193134

15.06.17

Månedlig biomassestatistikk (januar-mai)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

13.07.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-juni)

2017

Mursit Cetin

48193134

13.07.17

Nøkkeltall fra norsk akvakulturnæring - publikasjon

2016

Merete Fauske

97433223

20.07.17

Månedlig biomassestatistikk (januar-juni)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

10.08.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-juli)

2017

Mursit Cetin

48193134

16.08.17

Månedlig biomassestatistikk (januar-juli)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

14.09.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-august)

2017

Mursit Cetin

48193134

21.09.17

Månedlig biomassestatistikk (januar-august)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

12.10.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-september)

2017

Mursit Cetin

48193134

19.10.17

Månedlig biomassestatistikk (januar-september)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

26.10.17

Statistikk for akvakultur 2016 - endelige tall

Tidsserie

Merete Fauske

97433223