Du er her:

Statistikkalenderen

Oppdatert: 26.11.2015

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig med grunngivelse, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen

Dato

Statistikktype

Kontaktperson

Telefon

05.11.15

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret - oppdatering av tidsserier

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

05.11.15

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret - publikasjon

2014

Merete Fauske

97433223

12.11.15

Fangststatistikk for 2014 alle tabeller (offisielle tall)

2014

Mursit Cetin

48193134

12.11.15

Norges fiskerier 2014

Tidsserie

Elin Hopland

97432983

12.11.15

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-oktober)

2015

Mursit Cetin

48193134

19.11.15

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-oktober)

2015

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

26.11.15

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskefartøy 2014

2014

Anette Ellefsen Persen
Anita Kjeilen Steinseide

90568617
48252670

03.12.15

Fiskefartøy og fiskermanntallet - endelige tall

2014

Oddrunn Olmheim

97433395

10.12.15

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-november)

2015

Mursit Cetin

48193134

17.12.15

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-november)

2015

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

2016:

07.01.16

Registrerte fiskefartøy - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

07.01.16

Fiskermanntallet - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

14.01.16

Registrerte fiskefartøy - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

14.01.16

Fiskermanntallet - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

14.01.16

Fangstatistikk per leveringsmåned (januar-desember)

2015

Mursit Cetin

48193134

14.01.16

Fangstdata for 2015 i statistikkbanken (alle tabeller)

2015

Mursit Cetin

48193134

14.01.16

Norges fiskerier 2015

Tidsserie

Elin Hopland

97432983

21.01.16

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (janaur-desember)

2015

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

21.01.16

Fiskermanntallet (alder) - fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

28.01.16

Fiskermanntallet for inneværende år

2016

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

28.01.16

Statistikk for akvakultur - tillatelser per 31.12.

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

11.02.16

Fiskermanntallet (alder) - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

11.02.16

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar)

2016

Mursit Cetin

48193134

18.02.16

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar)

2016

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

18.02.16

Fiskermanntallet (hovedyrke/biyrke, kjønn, alder) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

25.02.16

Registrerte fiskefartøy (størrelsesgrupper, byggemateriale, byggeår, alder, motorkraft, fabrikasjonsår, motoralder, tonnasje) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

 

Publisert tidligere i 2015:

 

 

 

08.01.15

Registrerte fiskefartøy - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

08.01.15

Fiskermanntallet - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

15.01.15

Registrerte fiskefartøy - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

15.01.15

Fiskermanntallet - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

15.01.15

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-desember)

2014

Mursit Cetin

48193134

15.01.15

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-desember)

2014

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
48033527

15.01.15

Norges fiskerier 2014

Tidsserie

Elin Hopland

97432983

15.01.15

Fangstdata for 2014 i statistikkbanken (alle tabeller)

2014

Mursit Cetin

48193134

22.01.15

Fiskermanntallet (alder) - fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

29.01.15

Fiskermanntallet for inneværende år

2015

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

29.01.15

Statistikk for akvakultur - tillatelser per 31.12.

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

12.02.15

Fiskermanntallet (alder) - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

12.02.15

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar)

2015

Mursit Cetin

48193134

19.02.15

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar)

2015

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
48033527

19.02.15

Fiskermanntallet (hovedyrke/biyrke, kjønn, alder) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

26.02.15

Registrerte fiskefartøy (størrelsesgrupper, byggemateriale, byggeår, alder, motorkraft, fabrikasjonsår, motoralder, tonnasje) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

05.03.15

Den aktive fiskeflåten (størrelsesgrupper, førstehåndsverdi)

 Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

12.03.15

Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

12.03.15

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-februar)

2015

Mursit Cetin

48193134

19.03.15

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-februar)

2015

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
48033527

09.04.15

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar - publikasjon

2014

Oddrunn Olmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

09.04.15

Registrerte fiskefartøy - gjennomsnittsalder

Tidsserie

Oddrunn Olmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

16.04.15

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-mars)

2015

Mursit Cetin

48193134

16.04.15

Fangstdata for 2014 i Statistikkbanken (alle tabeller)

2014

Mursit Cetin

48193134

16.04.15

Norges fiskerier 2014

Tidsserie

Elin Hopland

97432983

16.04.15

Akvakultur - månedlige biomassestatistikk (januar-mars)

2015

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
48033527

16.04.15

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria - publikasjon

Tidsserie 

Oddrunn Ølmheim

97433395

07.05.15

Populasjonen i Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

2014

Anette Ellefsen Persen 

90568617

14.05.15

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-april)

2015

Mursit Certin

48193134

21.05.15

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-april)

2015

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
48033527

01.06.15

Statistikk for akvakultur 2014 (foreløpige tall) - historiske tabeller

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

01.06.15

Statistikk for akvakultur 2014 (foreløpige tall) - publikasjon

2014

Merete Fauske

97433223

11.06.15

Fangststatistikk for leveringsmåned (januar-mai)

2015

Mursit Cetin

48193134

25.06.15

Akvakultur - månedlig biomasssestatistikk (januar-mai)

2015

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
48033527

16.07.15

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-juni)

2015

Mursit Cetin

48193134

16.07.15

Nøkkeltall fra norsk akvakulturnæring - publikasjon

2014

Merete Fauske

97433223

16.07.15

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-juni)

2015

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
48033527

13.08.15

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-juli)

2015

Mursit Cetin

48193134

20.08.15

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-juli)

2015

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
48033527

10.09.15

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-august)

2015

Mursit Cetin

48193134

17.09.15

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-august)

2015

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

08.10.15

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-september)

2015

Mursit Cetin

48193134

15.10.15

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-september)

2015

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

29.10.15

Statistikk for akvakultur 2014 - endelige tall

Tidsserie

Merete Fauske

97433223