Du er her:

Statistikkalenderen

Oppdatert: 30.11.2016

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig med grunngivelse, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen

Dato

Statistikktype

Kontaktperson

Telefon

08.12.16

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-november)

2016

Mursit Cetin

48193134

14.12.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-november)

2016

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

05.01.17

Registrerte fiskefartøy - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

05.01.17

Fiskermanntallet - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

12.01.17

Registrerte fiskefartøy - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

12.01.17

Fiskermanntallet - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

12.01.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-desember)

2016

Mursit Cetin

48193134

12.01.17

Fangststatistikk for 2016 i Statistikkbanken

2016

Mursit Cetin

48193134

12.01.17

Norges fiskerier 2016

Tidsserie

Elin Hopland

97432983

19.01.17

Månedlig biomassestatistikk (januar-desember)

2016

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

19.01.17

Fiskermanntallet (alder) - fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

26.01.17

Fiskermanntallet for inneværende år

2017

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

26.01.17

Statistikk for akvakultur - antall tillatelser pr. 31.12.

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

09.02.17

Fiskermanntallet (alder) - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

09.02.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar)

2017

Mursit Cetin

48193134

16.02.17

Månedlig biomassestatistikk (januar)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

16.02.17

Fiskermanntallet (hovedyrke/biyrke, kjønn, alder) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

23.02.17

Registrerte fiskefartøy (størrelsesgrupper, byggemateriale, byggeår, alder, motorkraft, fabrikasjonsår, motoralder, tonnasje) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

02.03.17

Den aktive fiskeflåten (størrelsesgrupper, førstehåndsverdi)

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

09.03.17

Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

09.03.17

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-februar)

2017

Mursit Cetin

48193134

16.03.17

Månedlig biomassestatistikk (januar-februar)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

 

Publisert tidligere i 2016:

 

 

 

07.01.16

Registrerte fiskefartøy - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

07.01.16

Fiskermanntallet - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

14.01.16

Registrerte fiskefartøy - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

14.01.16

Fiskermanntallet - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

14.01.16

Fangstatistikk per landingsmåned (januar-desember)

2015

Mursit Cetin

48193134

14.01.16

Fangstdata for 2015 i statistikkbanken

2015

Mursit Cetin

48193134

14.01.16

Norges fiskerier 2015

Tidsserie

Elin Hopland

97432983

21.01.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-desember)

2015

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

21.01.16

Fiskermanntallet (alder) - fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

28.01.16

Fiskermanntallet for inneværende år

2016

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

28.01.16

Statistikk for akvakultur - tillatelser per 31.12.

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

11.02.16

Fiskermanntallet (alder) - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

11.02.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar)

2016

Mursit Cetin

48193134

18.02.16

Månedlig biomassestatistikk (januar)

2016

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

18.02.16

Fiskermanntallet (hovedyrke/biyrke, kjønn, alder) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

25.02.16

Registrerte fiskefartøy (størrelsesgrupper, byggemateriale, byggeår, alder, motorkraft, fabrikasjonsår, motoralder, tonnasje) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

03.03.16

Den aktive fiskeflåten (størrelsesgrupper, førstehåndsverdi)

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

10.03.16

Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

10.03.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-februar)

2016

Mursit Cetin

48193134

17.03.16

Månedlig biomassestatistikk (januar - februar)

2016

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

07.04.16

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar - publikasjon

2015

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

07.04.16

Registrerte fiskefartøy - gjennomsnittsalder

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

14.04.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-mars)

2016

Mursit Cetin

48193134

14.04.16

Fangststatistikk for 2015 i statistikkbanken

2015

Mursit Cetin

48193134

14.04.16

Norges fiskerier 2015

2015

Elin Hopland

97432983

14.04.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-mars)

2016

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

14.04.16

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria - publikasjon

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

12.05.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-april)

2016

Mursit Cetin

48193134

19.05.16

Månedelig biomassestatistikk (januar-april)

2016

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

26.05.16

Populasjonen i lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

2016

Anette Ellefsen Persen

90568617

02.06.16

Statistikk for akvakultur 2015 (foreløpige tall) - historiske tabeller

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

02.06.16

Statistikk for akvakultur 2015 (foreløpige tall) - publikasjon

2015

Merete Fauske

97433223

09.06.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-mai)

2016

Mursit Cetin

48193134

30.06.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-mai)

2016

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

14.07.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-juni)

2016

Mursit Cetin

48193134

14.07.16

Nøkkeltall fra norsk akvakulturnæring - publikasjon

2015

Merete Fauske

97433223

21.07.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-juni)

2016

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

11.08.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-juli)

2016

Mursit Cetin

48193134

18.08.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-juli)

2016

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

08.09.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-august)

2016

Mursit Cetin

48193134

15.09.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-august)

2016

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

13.10.16

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-september)

2016

Mursit Cetin

48193134

20.10.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-september)

2016

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

27.10.16

Statistikk for akvakultur 2015 - endelige tall

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

03.11.16

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret - oppdatering av tidsserier

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

03.11.16Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret - publikasjon2015Merete Fauske97433223
10.11.16Fangststatistikk for 2015 alle tabeller (offisielle tall)2015Mursit Cetin48193134
10.11.16Norges Fiskerier 2015TidsserieElin Hopland97432983
10.11.16Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-oktober)2016Mursit Cetin48193134
10.11.16Fiskefartøy og fiskermanntallet - endelige tall2015Oddrunn Ølmheim97433395
17.11.16Månedlig biomassestatistikk (januar-oktober)2016Merete Fauske
Erik Vikingstad
97433223
45012386
24.11.16Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 20152015Anette Ellefsen Persen90568617