Du er her:

Statistikkalenderen

Oppdatert: 21.07.2016

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig med grunngivelse, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen

Dato

Statistikktype

Kontaktperson

Telefon

14.07.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-juni)

2016

Mursit Cetin

48193134

14.07.16

Nøkkeltall fra norsk akvakulturnæring - publikasjon

2015

Merete Fauske

97433223

21.07.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-juni)

2016

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

11.08.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-juli)

2016

Mursit Cetin

48193134

18.08.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-juli)

2016

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

08.09.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-august)

2016

Mursit Cetin

48193134

15.09.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-august)

2016

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

13.10.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-september)

2016

Mursit Cetin

48193134

20.10.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-september)

2016

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

27.10.16

Statistikk for akvakultur 2015 - endelige tall

2015

Merete Fauske

97433223

 

Publisert tidligere i 2016:

 

 

 

07.01.16

Registrerte fiskefartøy - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

07.01.16

Fiskermanntallet - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

14.01.16

Registrerte fiskefartøy - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

14.01.16

Fiskermanntallet - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

14.01.16

Fangstatistikk per landingsmåned (januar-desember)

2015

Mursit Cetin

48193134

14.01.16

Fangstdata for 2015 i statistikkbanken

2015

Mursit Cetin

48193134

14.01.16

Norges fiskerier 2015

Tidsserie

Elin Hopland

97432983

21.01.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-desember)

2015

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

21.01.16

Fiskermanntallet (alder) - fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

28.01.16

Fiskermanntallet for inneværende år

2016

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

28.01.16

Statistikk for akvakultur - tillatelser per 31.12.

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

11.02.16

Fiskermanntallet (alder) - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

11.02.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar)

2016

Mursit Cetin

48193134

18.02.16

Månedlig biomassestatistikk (januar)

2016

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

18.02.16

Fiskermanntallet (hovedyrke/biyrke, kjønn, alder) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

25.02.16

Registrerte fiskefartøy (størrelsesgrupper, byggemateriale, byggeår, alder, motorkraft, fabrikasjonsår, motoralder, tonnasje) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

03.03.16

Den aktive fiskeflåten (størrelsesgrupper, førstehåndsverdi)

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

10.03.16

Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

10.03.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-februar)

2016

Mursit Cetin

48193134

17.03.16

Månedlig biomassestatistikk (januar - februar)

2016

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

07.04.16

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar - publikasjon

2015

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

07.04.16

Registrerte fiskefartøy - gjennomsnittsalder

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

14.04.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-mars)

2016

Mursit Cetin

48193134

14.04.16

Fangststatistikk for 2015 i statistikkbanken

2015

Mursit Cetin

48193134

14.04.16

Norges fiskerier 2015

2015

Elin Hopland

97432983

14.04.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-mars)

2016

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

14.04.16

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria - publikasjon

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

12.05.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-april)

2016

Mursit Cetin

48193134

19.05.16

Månedelig biomassestatistikk (januar-april)

2016

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631

26.05.16

Populasjonen i lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

2016

Anette Ellefsen Persen

90568617

02.06.16

Statistikk for akvakultur 2015 (foreløpige tall) - historiske tabeller

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

02.06.16

Statistikk for akvakultur 2015 (foreløpige tall) - publikasjon

2015

Merete Fauske

97433223

09.06.16

Fangststatistikk per landingsmåned (januar-mai)

2016

Mursit Cetin

48193134

30.06.16

Månedlig biomassestatistikk (januar-mai)

2016

Merete Fauske
Knut Johnsen

97433223
46804631