Skjul søk
Du er her:
23.11.2017

Overføring av torskekvoter fra 2017 til 2018

Fiskeridirektoratet gir nå havfiskeflåten adgang til å overføre 20 prosent av torskekvotene på fartøynivå fra 2017 til 2018. Bakgrunnen er lav fisketakt på torsk i den senere tid, samt behovet for å stimulere til at havfiskeflåten fisker hyse fram mot årsskiftet for å legge til rette for at norsk totalkvote av hyse kan utnyttes i størst mulig grad.

23.11.2017

Skjema for oppbevaring av hummar er klart

Alle som skal lagre levande hummar i sjøen i desember på kyststrekninga frå grensa mot Sverige til og med Sogn og Fjordane skal varsle Fiskeridirektoratet om dette. No er det digitale skjemaet som skal brukast til slik innmelding ferdig og klart til utfylling.

21.11.2017

Midlertidig stengte felt i kart

Fiskerne har lenge etterlyst kartfestet informasjon om midlertidig stengte felt. Denne tjenesten er nå tilgjengelig på egen kartside og som et tema i Fiskeridirektoratets kartløsning for fisker, sammen med andre fiskerireguleringer.

21.11.2017

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt avslag på søknaden om utviklingstillatelser fra Blom Fiskeoppdrett AS vedrørende konseptet Biometis. 

15.11.2017

Vil forlenge fredning

Fiskeridirektoratet foreslår i en høring å forlenge bevaringsområdene i Tvedestrand i 10 år til.

13.11.2017

Registrer turistfiske-bedriften

Fra 1. januar 2018 må alle turistfiskevirksomheter som oppfyller bestemte kriterier registrere seg i Fiskeridirektoratets register over slike virksomheter.