Du er her:

Nasjonal marin verneplan

Oppdatert: 02.03.2015

Formålet med Nasjonal marin verneplan er å sikre representative, særegne, sårbare og truede marine naturverdier i norske kyst- og havområder.

Planarbeidet ble startet opp i 2009 og er den første i sitt slag for å verne undersjøisk natur.

Planens første fase omfatter 38 områder. Hittil er det vernet 3 områder: Saltstraumen, Tautraryggen og Framvaren -  alle i medhold av naturmangfoldloven.

For andre områder vil det variere hvor strenge restriksjoner som vil gjelde for aktiviteter i områdene.

Fylkesmannen har ansvaret for arbeidet lokalt og Miljødirektoratet sentralt.